Home » Vlada Kosova odobrila sporazum sa BiH o slobodnom kretanju sa ličnim kartama
Svijet

Vlada Kosova odobrila sporazum sa BiH o slobodnom kretanju sa ličnim kartama

Vlada Kosova je na redovnoj 127. sjednici odobrila međunarodni sporazum između Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije o slobodi kretanja građana između ovih zemalja.

Ovaj sporazum omogućava građanima Kosova i Bosne i Hercegovine da uđu na teritoriju jedni drugih sa biometrijskim ličnim kartama. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da će kroz ovaj sporazum imati koristi građani šest zemalja Zapadnog Balkana.

“Kroz sporazum o slobodnom kretanju putem ličnih karata, građani šest zemalja Zapadnog Balkana će se kretati koristeći samo jednu ličnu kartu jedne od država prema važećem sporazumu”,kazao je Kurti.

Potrebno je da isti sporazum potvrdi i Predstavnički dom Parlamenta BiH, a nakon ratifikacije obje države, građani Kosova i BiH će se kretati samo sa ličnim kartama.

Vlada Kosova je odobrila još dva ugovora, onaj za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i za priznavanje stručnih kvalifikacija ljekara, stomatologa i arhitekata.

Lideri Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije potpisali su 3. novembra prošle godine tri sporazuma o međusobnom priznavanju ličnih karata, fakultetskih diploma i stručnih kvalifikacija u okviru samita Berlinskog procesa čiji je domaćin bio njemački kancelar Olaf Scholz.