Home » Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini
BiH

Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja trgovine i trgovinskih usluga, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, način formiranja i isticanja cijena, trgovačka evidencija, praćenje trgovine i tržišta, te zaštita potrošača.

Preciziraju se i zakonska rješenja koja se odnose na nepoštene trgovačke radnje, zabranu ograničenja trgovine i privremene mjere ograničenja trgovine, kao i upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona, te druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine na teritoriji FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kako je obrazložilo resorno ministarstvo, prioritet je stvaranje što kvalitetnijeg zakonskog okvira za daljnje unapređenje i razvoj trgovine u Federaciji.

Također, potreba da se odgovori zahtjevima modernizacije trgovinskog sektora i prakse, koji su se pojavili tokom primjene važećeg Zakona o unutrašnjoj trgovini uslovili su potrebu za potpunijim i preciznijim uređenjem trgovinske djelatnosti i stvaranjem kvalitetnijeg, osavremenjenog zakonskog okvira.

Zbog obimnosti rješenja koje je neophodno donijeti, pristupilo se izradi novog zakonskog akta, koji praktično sublimira sva ranija rješenja, te uvodi sasvim nove odredbe i mjere u sferi obavljanja djelatnosti trgovine.

Novine se, između istalog, odnose na preciznije objašnjavanje pojma trgovca i trgovinske djelatnosti, kao i ostalih subjekata koji pod određenim uslovima mogu obavljati ovu djelatnost (fizička lica, udruženja građana, poljoprivrednici). Prema obrazloženju Ministarstva, dodatno se uređuju postupanja i obaveze trgovaca, kao i pitanja koja su od značaja za potrošače (odobravanje popusta, prodaja sa sniženom cijenom…). Uvodi se i savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, novi instituti (posebne tržišne institucije i slično), a s ciljem razvoja tržišne konkurencije i ravnopravnosti trgovaca.

Detaljno se uređuje i internet prodaja, imajući u vidu njeno sve veće učešće u ukupnom maloprodajnom prometu. U obrazloženju se napominje da su se razvojem internet prodaje javile i određene devijacije usljed pravno neuređenog stanja u oblasti elektronskog poslovanja, te je neophodno predvidjeti adekvatne mehanizme za takve pojave.

Normiranje načina obavlјanja trgovine putem interneta, kako ističu iz Ministarstva, doprinijet će smanjenju sive ekonomije i registraciji novih privrednih subjekata u trgovinskoj djelatnosti. Prema obrazloženju, Nacrtom zakona je, među ostalim, propisano da trgovac koji obavlja prodaju na daljinu mora pružiti taksativno navedene informacije o trgovcu i to u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan potrošačima i nadležnim inspekcijskim organima.

Nadalje, Nacrtom su precizirani i razlozi za donošenje rješenja o prestanku rada trgovačke radnje po službenoj dužnosti. Preciznije se uređuje i način formiranja i isticanja maloprodajne cijene, zatim obaveza vođenja knjige žalbi u trgovinama, kao i materijalno-pravne odredbe koje daju konkretna ovlaštenja za preduzimanje konkretnih upravnih radnji inspektoru u postupku inspekcijskog nadzora.

Imajući u vidu činjenicu da je Bosna i Hercegovina nedavno dobila kandidatski status, iz Federalnog ministarstva trgovine istaknuto je i da se ovim nacrtom zakona vrše i određena usklađivanja sa izvorima prava EU.

Time je ispunjena obaveza iz članova Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji se odnose na slobodno kretanje roba te saradnju ugovornih strana u oblasti poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga.

Nakon što Federalni parlament usvoji Nacrt, uslijedit će zakonom propisani period javne rasprave. Tokom nje će svi ključni akteri u sektoru trgovine moći iznijeti primjedbe i prijedloge koji će s ciljem još boljeg uređenja ove oblasti biti ugrađeni u tekst prijedloga zakona prije njegovog finalnog usvajanja, navodi se u saopćenju.