Home » Vijeće Evrope poziva BiH da hitno izvrši presude Evropskog suda za ljudska prava
BiH

Vijeće Evrope poziva BiH da hitno izvrši presude Evropskog suda za ljudska prava

Komitet ministara Vijeća Evrope je na sastanku ove sedmice usvojio niz zaključaka po pitanju izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava te pozvao Bosnu i Hercegovinu da što prije implementira ove presude kako bi eliminisala diskriminaciju u izbornom procesu.

Predstavnici zemalja članica Vijeća Evrope u Komitetu ministara su nakon sastanka izdali saopćenje u vezi sa implementacijom presuda Sejdić-Finci protiv BiH i sličnih presuda, te su:

1. podsjetili da je u ovim presudama Sud utvrdio diskriminaciju osoba koje nisu pripadnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini ili onih koji ne ispunjavaju kombinaciju uslova etničkog porijekla i mjesta prebivališta u pogledu svog prava da se kandiduju za Dom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine;

2. još jednom ponovili ključni značaj obaveze tužene države, preuzete članom 46. Konvencije, da se hitno, u potpunosti i efikasno pridržava presuda Suda kako bi se osigurala maksimalna moguća reparacija za utvrđene povrede; podsjetili na privremene rezolucije CM/ResDH(2011)291, CM/ResDH(2012)233, CM/ResDH(2013)259 i CM/ResDH(2021)427 kojima je Komitet pozvao vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine da mijenjaju Ustav i izborni zakon;

3. nadalje s velikom zabrinutošću podsjetili da je, kao direktan rezultat izostanka mjera koje je tužena država preduzela za izvršenje ove grupe presuda, do danas održani četiri puta opšti izbori pod istim regulatornim okvirom za koji je Evropski sud utvrdio da je diskriminatoran;

4. sa interesom primili k znanju koalicioni sporazum od 29. novembra 2022. koji su potpisali lideri nekoliko političkih stranaka nakon izbora u oktobru 2022. godine, kojim su se, između ostalog, dogovorili da se hitno i najkasnije u roku od šest mjeseci nakon formiranja vlada na svim nivoima, usvoje ograničeni ustavni amandmani i izmjene izbornog zakona u cilju provođenja sadašnjih presuda; također primili k znanju da su ove stranke 25. januara 2023. formirale novu vlast u Bosni i Hercegovini;

5. naglasili izuzetnu važnost ponovnog pokretanja rada izborne reforme bez daljeg odlaganja i snažno pozvali političke lidere i sve relevantne organe da osiguraju da gore navedeno pisano opredjeljenje dovede do konkretnih rezultata, uz istovremeno obavljanje svih potrebnih konsultacija što je prije moguće, i da se poduzmu sve potrebne radnje kako bi se osiguralo usvajanje ustavnih i zakonskih amandmana u cilju eliminacije diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine;

6. još jednom istakli spremnost Vijeća Evrope, posebno Venecijanske komisije, da svim raspoloživim sredstvima pomogne vlastima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju njihovih obaveza prema članu 46. Konvencije;

7. odlučili da nastave ispitivanje ovih predmeta na svom 1468. sastanku (juni 2023.)

Predstavnici zemalja u Komitetu ministara su ovlašteni da se bave svim pitanjima iz nadležnosti Komiteta ministara i da donose odluke u njegovo ime. Odluke koje donose predstavnici imaju istu snagu i učinak kao i odluke koje donosi Komitet ministara na nivou ministara vanjskih poslova.