Home » Usvojene izmjene Zakona o platama u institucijama BiH: Zastupnici protiv povećanja primanja političara
BiH

Usvojene izmjene Zakona o platama u institucijama BiH: Zastupnici protiv povećanja primanja političara

Predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić obavijestio je zastupnike na početku sjednice da je Centralna izborna komisija BiH utvrdila prestanak mandata Zlatku Miletiću (ZNG) i njegov mandat je dodijeljen Elvisi Hodžić (NES) te je nakon toga objasnio da je izmjena zakona na prijedlog Predsjedništva upućena u Parlament BiH po hitnoj proceduri.

Prijedlogom izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH plate će se povećati prvenstveno Oružanim snagama, policiji i državnim službenicima po prvi nakon više od decenije.

Tako će se njihova plata obračunavati osnovicom u iznosu od 600 KM, a izabranim i imenovanim zvaničnima u ranijem iznosu od 535 KM.

Izmjenama je predloženo da se osnovica od 600 KM ne odnosi na lica koja imaju koeficijent za obračun plate viši od 8,0.

Budući da svi zastupnici odnosno delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH imaju platni razred 8,40, to znači da njihova plata i sa prethodnom osnovicom iznosi 4.494 KM bez dodataka.

Ovakvu platu političari mogu primati i bez dolaska na posao jer Ustavnopravna komisija Doma naroda BiH prije nekoliko dana nije utvrdila da je ustavan prijedlog obustave isplate plate onima koji neopravdano ne dolaze na sjednice.

Prijedlog Zakona o platama koje je predložilo Predsjedništvo BiH je uklađen sa pravilima za izradu jedinstvenih pravnih propisa.

Tokom rasprave se javio zastupnik Kluba poslanika Za pravdu i red (SDS-PDP) Nenad Grković koji je predložio da novac usmjeri Fondu institucija BiH umjesto na plate funkcionera.

“U suštini, sa prihvatanjem ovog prijedloga mi nećemo pomoći građanima BiH. Ovaj novac neće otići ni onima kojima je potreban već na kupovinu novi automobila ili slično. Ja bih predložio da ovaj novac usmjerimo na Fond institucija BiH odakle bismo mogli pomoći teško bolesnoj djeci ili djeci iz domova”, kazao je.

Zastupnici opozicije podsjetili su da se problematika povećanja plata političarima već godinama pokušavala riješiti, ali da tokom ranijih prijedloga nije postojala podrška Doma naroda BiH.

“Opravdan je hitni postupak i trebamo usvojiti ovaj zakon, posebno jer je na sjednici i budžet sa povećanjem osnovice sa 535 na 600 KM. To znači da će ako se usvoji budžet, biti povećane i plate i naknade imenovanim izabranim zvaničnicima protiv čega smo se svi izjasnili”, kazao je zastupnik NES-a Jasmin Emrić.

Pojedini zastupnici istakli su kako Predstavnički dom radi samo pola posla te da je na potezu Dom naroda BiH.

“Hitni postupak ne samo da je opravdan nego je u trenutnoj situaciji i najbolje rješenje. Pozdravljam činjenicu da je Predsjedništvo jednoglasno dalo podršku zakonskom rješenju i uputilo ga na potvrđivanje u Parlament BiH. Ovim prijedlogom je Predsjedništvo pokazalo ono što je trebalo Vijeće ministara, a to je osjećaj da pored svih benefita koje donosi povećanje budžeta, postoji i taj element povećanja plata funkcionerima koji treba isključiti”, kazao je zastupnik SDP-a Saša Magazinović.

Kako bi izmjene zakona mogle stupiti na snagu, potrebno je da ih potvrdi i Dom naroda BiH.

Rasprava o predloženom zakonu

“Utvrdio sam da je na žalost prijedlog zakona koji smo mi ovdje izglasali, a koji bi spriječio povećanje plata funkcionerima već pao u Domu naroda. Glasali smo ovdje za inicijative i prijedloge zakona i nekada smo imali podršku i iz entiteta RS, ali izgleda da je Dom naroda usko grlo gdje sve pada”, kazao je Zlatan Begić (DF).

Rasprava o prijedlogu zakona počela je sa komentarom Predraga Kožula (HDZ) da na sjednici nije prisutan predlagač.

“Ja bih želio ipak raspravljati i razjasniti neke stvari o ovom zakonu. Raspon koeficijenata od 1 do 10. Neke od kolega koji žestoko zagovaraju rješenja za koje se i ja slažem, da plate koje su visoke ne bi trebale rasti i te odnose dovesti u okvire koji su socijalno prihvatljivi. Jedini zakon je bio zakon koji smo mi kao HDZ predložili kojim je taj odnos smanjen na jedan na prema osam”, objasnio je.

Matematički je istakao kako bi trebalo pojasniti da li se obračun primjenjuje na koeficijente iznad 8 ili i za koeficijent jednako 8.

Smatra da će ministri i zamjenici imati istu platu, a zamjenici glavnog revizora veću platu od glavnog revizora.

“Možda se nekome ove nelogičnosti čine banalne, ali mislim da i kod ovih zakona koji su sistemski, moramo voditi računa da oni budu konzistentni i logični. I da usvojimo ovaj zakon, on mora imati jako kratak rok trajanja. Menije zato drago što je ovdje ministar finansija, jer ja koliko znam postoji prijedlog da ministarstvo pripremi prijedlog upravo kako bi o ovome vodilo računa”, smatra Kožul.

Pozvao je ministra finansija BiH Zorana Tegeltiju da objasni da li će se brzo donijeti sistemsko rješenje.

Zastupnik Šerif Špago (SDA) podsjetio je da je prije tri mjeseca u parlamentarnu proceduru uputio izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH te tražio da Predstavnički dom uputi prijedlog Domu naroda po hitnoj proceduri kako se ne bi razmatrao u dva čitanja.

Magazinović je istakao da se nada da će Vijeće ministara u najkraćem roku biti predložen sistemski zakon ili dva koja će se ticati izabranih i imenovanih zvaničnika, a drugi za državne službenike.

Šemsudin Mehmedović (SDA) istakao je da bi pozicija trebala imati usaglašen stav oko zakona koji predlažu, ali da će njegova stranka podržati i današnje rješenje iako smatra da će zakon u Domu naroda ipak pasti.

“Mišljenja sam da od osnovne funkcije koju treba da ispunjava zakonsko rješenje koje se odnosi i kojem je cilj smanjenje plata imenovanih zvaničnika, da predloženo zakonsko rješenje Predsjedništva BiH ispunjava svoju primarnu funkciju”, kazao je Nihad Omerović iz Kluba Naroda i pravde.

Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić podsjetila je zastupnike na iznos prosječne plate u BiH istakavši da je plata zastupnika u Parlamentu BiH četiri do pet puta veća od tog iznosa.

Za predloženo zakonsko rješenje glasalo je ukupno 39 zastupnika Predstavničkog doma BiH.

Ako zakon koji je danas usvojen u Prestavničkom domu BiH bude usvojen i u Domu naroda, to znači da plate ostaju iste za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH, članove Predsjedništva, Vijeće ministara, direktoru Uprave za indirektno oporezivanje, generalnom revizoru i članovima Centralne izborne komisije.

Izvor: klix.ba