Home » Uklanja se devastirani vrtić na Grbavici – pripreme za izgradnju nove zgrade
Ekonomija

Uklanja se devastirani vrtić na Grbavici – pripreme za izgradnju nove zgrade

Proteklih dana su počele pripreme za izgradnju nove zgrade vrtića “Narcis” u ulici Grbavička bb.

Proteklih dana su počele pripreme za izgradnju nove zgrade vrtića “Narcis” u ulici Grbavička bb. Naime, kako su nam iz Općine Novo Sarajevo kazali, započeli su radovi na uklanjanju objekta nekadašnjeg vrtića na Grbavici.

“Rok za završetak radova na uklanjanju objekta je 60 kalendarskih dana, a vrijednost ugovora iznosi 9 hiljada i 280 konvertibilnih maraka”, kazali su iz Općine.

Na osnovu Idejnog rješenja pribavljena je i urbanistička saglasnost za izgradnju novog vrtića na istom mjestu sa vanjskim uređenjem.

“Vrtić “Narcis” nalazi se u neposrednoj blizini objekta ,”Dječija kuća”, a Idejnim rješenjem predviđeno je da sadrži prizemlje, sprat i potkrovlje, te podrumsku etažu. U okviru prizemlja predviđeni su prostori za dvije jasličke grupe i jednu mješovitu grupu, čajna kuhinja, trpezarija koja ujedno služi i kao prostor za više namjena, te ostali prateći prostor. Na spratu je predviđen prostor za četiri vrtićke grupe”, pojasnili su iz Općine.

vrtic

NA KROVU VIDIKOVAC

Portal Akta.ba je ranije pisao da je održana prezentacija projektnog prijedloga Idejnog arhitektonskog rješenja vrtića “Narcis” i makete projektnog prijedloga.

Tada je najavljeno da će se iznad krovne plohe nalaziti vidikovac vrtića otvoren prema ozelenjenom igralištu, rijeci Miljacki i Vilsonovom šetalištu. Vidikovac će služiti kao auditorij i svečana sala za predstave i koncerte kapaciteta do 200 mjesta, ali i za igru i različite aktivnosti djece.

vrtic

Predviđen je parking prostor koji sadrži deset parking mjesta, od čega je pet parking mjesta namijenjeno za privremeno parkiranje roditelja, četiri za uposlenike i jedno mjesto za dostavno vozilo kuhinje unutar posebnog ekonomskog natkrivenog dvorišta. Pored zgrade vrtića nalazit će se ozelenjeno igralište obogaćeno igralištem sa bazenom sa pijeskom i platformom sa spravama za igru djece.

Ovo je jedan od tri vrtića koja su u planu za obnovu. Pored obnove vrtića “Narcis” obnavljaju se i vrtići “Ciciban” i “Kolibri”.

U okviru vrtića “Ciciban” predviđena je uspostava Edukativnog dnevnog centra za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju s područja Kantona Sarajevo. Okvirno je planirano da u kvadraturi objekta može da boravi 30 djece od predškolskog uzrasta do onih koji su napunili 18 godina, kao i djeca koja trebaju cjelodnevni boravak i dodatnu stručnu podršku. Rekonstrukcijom vrtića “Kolibri” i njegovim ponovnim vraćanjem u funkciju osigurat će se prostorni kapaciteti za smještaj, odgoj i obrazovanje oko 190 djece uzrasta od 3 do 6 godina.  

Realizacija nevedenih projekata planirana je u saradnji sa resornim Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i općina.

“Važno je napomenuti da se realizacija vrši isključivo radi ukidanja dugih listi čekanja za upis djece u predškolske ustanove”, poručeno je iz Općine.

E.S.

Izvor: www.akta.ba