Home » U Graničnoj policiji BiH nedostaje skoro 100 Bošnjaka, Hrvata ima više 86 nego što im pripada
BiH

U Graničnoj policiji BiH nedostaje skoro 100 Bošnjaka, Hrvata ima više 86 nego što im pripada

Od 1.311 uposlenih u Graničnoj policiji BiH 546 je Bošnjaka, 424 Srba, 305 Hrvata i 36 Ostalih.

Policijskih službenika Bošnjaka je 483, a državnih službenika 63, Srba je 374 i 50 državnih službenika, Hrvata 265 i 40 državnih službenika. Ostalih je 33, a državnih službenika tri.

Kada je riječ o rukovodećim pozicijama Bošnjaka je 31, Srba 23, a Hrvata 18.

Prema analizi Bošnjaka je u GP BiH manje za 96, dok je broj Srba veći za 18, a Hrvata za 86. Kada je riječ o ostalim njih nedostaje još deset prema popisu iz 1991. godine.

Direktor GP BiH od osnivanja je Hrvat, a zamjenik Bošnjak. Nakon dva mandata Zorana Galića, za novog direktora je imenovan Mirko Kuprešaković, a u toku je procedura izbora zamjenika direktora GP BiH jer je konkurs ponovoljen.

Izvor: nap.ba