Home » U Brčko Distriktu subvencionisanje dijela kamata kod kupovine prve nekretnine
Ekonomija

U Brčko Distriktu subvencionisanje dijela kamata kod kupovine prve nekretnine

Na javni poziv Razvojno garantnog fonda Distrikta Brčko, za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja građana za 2021. godinu.

Na javni poziv Razvojno garantnog fonda Distrikta Brčko, za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja građana za 2021. godinu, po Programu Vlade distrikta, zaprimljeno je 211 zahtjeva.

Pravo da apliciraju za dobijanje ovih sredstva imali su svi koji su korisnici kredita namijenjenog za prvu stambenu nekretninu ne stariju od 40 godina u vrijeme kupovine nekretnine. Imena onih koji ispunjavaju uslove javnog poziva i mogu ostvariti pravo na subvenciju biće poznata u narednih dvadesetak dana.

Direktor Razvojno-garantnog fonda Milorad Teodorović kaže da je za ove namjene iz budžeta Distrikata izdvojeno oko 230 hiljada maraka. Svima koji budu ispunjavali uslove javnog poziva, biće subvencionisane kamate u visini od dva procentna poena.

Javnim pozivom je definisalo da korisnici koji ostvare pravo na subvencionisanje dijela na kredit za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja, ne smiju otuđiti nekretninu na osnovu koje ostvaruju to pravo u vremenskom periodu od 10 godina od početka isplate subvencije.

“U slučaju otuđenja ili promjene namjene nekretnine, korisnik subvencije je obvezan da izvrši povrat cjelokupnog iznosa novčanih sredstava koja su mu isplaćena po osnovu subvencije kamate “, naveo je Teodorović.

Teodorović kaže da se subvencije daju za kamate na kredit do 100 hiljada maraka.

Ovo je četvrti puta kako Distrikt Brčko provodi Program subvencionisanja dijela kamata za kupovinu prve stambene nekretnine. U 2020. godini bilo je 144 zahtjeva, 76 u 2019. i 41 zahtjev u 2018. godini.

Izvor: www.akta.ba