Home » U BiH u 53 javne kuhinje hrani se gotovo 18.000 ljudi
BiH

U BiH u 53 javne kuhinje hrani se gotovo 18.000 ljudi

U 53 javne kuhinje u Bosni i Hercegovini hrani se skoro 18.000 ljudi, pokazalo je istraživanje UNDP-a.

U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje 34 javne kuhinje, u Republici Srpskoj 18, a u Brčko distriktu BiH jedna, pokazalo je prvo mapiranje prostorne raspoređenosti, kapaciteta, broja korisnika i drugih aspekata rada javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, sprovedeno od oktobra prošle do februara ove godine.

Najvećim brojem objekata upravljaju humanitarne organizacije, saopšteno je iz UNDP-a.

Istraživanje je pokazalo da je broj korisnika javnih kuhinja povećan za oko 500 u 2022. godini u odnosu na 2021.

Najzastupljenije kategorije društva koje koriste javne kuhinje su penzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe sa poteškoćama u razvoju, Romi, a osim podjele hrane javne kuhinje u BiH bave se i društvenim preduzetništvom.

Kompletan izvještaj o stanju javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, kao i procjena bezbjednosti dostave hrane za osjetljive grupe stanovništva biće objavljeni u martu.

Svjetski dan socijalne pravde, koji se obilježava 20. februara, ima za cilj da ukaže na važnost socijalne zaštite i jednak pristup ekonomskim, političkim i društvenim pravima za sve, zbog čega UNDP svoje napore usmjerava na procjenu napretka Bosni i Hercegovini prema dostizanju drugog cilja održivog razvoja, a to je svijet bez gladi, dodaje se u saopštenju.