Home » SIPA zapošljava 20 radnika na više pozicija, rok za prijave do 23. marta
BiH

SIPA zapošljava 20 radnika na više pozicija, rok za prijave do 23. marta

SIPA je raspisala oglas za zapošljavanje 20 radnika na različitim pozicijama, naglasivši da je riječ o zapošljavanju na neodređeno vrijeme. Obrazloženi su radni zadaci i uslovi zapošljavanja.

Ova policijska agencija namjerava zaposliti sljedeće radnike:

Referenta za administrativne poslove u Kriminalističko-istražnom odjelu (jedan izvršilac);

Referenta za administrativne poslove u Sektoru za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu – Obavještajno-analitički odsjek (jedan izvršilac);

Tehničkog sekretara-administratora u Odjelu za zaštitu svjedoka (jedan izvršilac);

Referenta za administrativne poslove u Odjelu za unutrašnju kontrolu – Grupa za podregistar tajnih podataka (jedan izvršilac);

Operatera-šifrera-vezistu u Sektoru za operativnu podršku – Operativno-komunikacijski odsjek (jedan izvršilac);

Tehničara za održavanje računarske opreme u Sektoru za operativnu podršku – Odsjek za informatiku, komunikacije i sigurnost informatičkih sistema (jedan izvršilac);

Tehničara za računarsku mrežu u Sektoru za operativnu podršku – Odsjek za informatiku, komunikacije i sigurnost informatičkih sistema (jedan izvršilac);

Samostalnog referenta za poslove nabavke u Sektoru za materijalno-finansijske poslove – Odsjek za materijalno poslovanje, logistiku i održavanje (jedan izvršilac);

Higijeničara u Sektoru za materijalno-finansijske poslove – Odsjek za materijalno poslovanje, logistiku i održavanje (tri izvršitelja);

Skladištara uredskog i higijensko-potrošnog materijala u Sektoru za materijalno-finansijske poslove – Odsjek za materijalno poslovanje, logistiku i održavanje (jedan izvršilac);

Domara u Regionalnom uredu u Banjoj Luci (jedan izvršilac);

Referenta za naknade i nabavke u Regionalnom uredu u Mostaru (jedan izvršilac);

Administratora-operatera-daktilografa u Regionalnom uredu u Mostaru (jedan izvršilac);

Domara u Regionalnom uredu u Mostaru (jedan izvršilac);

Administratora-operatera-daktilografa u Regionalnom uredu u Sarajevu (jedan izvršilac);

Vozača-kurira u Regionalnom uredu u Tuzli (jedan izvršilac);

Domara u Regionalnom uredu u Tuzli (jedan izvršilac);

Referent za fizičku i tehničku zaštitu osoba i objekata u Regionalnom uredu u Tuzli – Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu (jedan izvršilac).

Konkurs je raspisan 8. marta i rok za podnošenje prijave je 15 dana od raspisivanja konkursa. U priloženim fotografijama sadržani su obrazloženje radnih zadataka i uslovi konkurisanja.

Izvor: Klix