Home » Realizacija aktivnosti na unaprjeđenju položaja mladih u nekoliko zajednica u BiH
Ekonomija

Realizacija aktivnosti na unaprjeđenju položaja mladih u nekoliko zajednica u BiH

Institut za razvoj mladih KULT danas je na Ilidži organizirao skup pod nazivom “Dobre lokalne uprave za bolju podršku mladima.

Institut za razvoj mladih KULT danas je na Ilidži organizirao skup pod nazivom “Dobre lokalne uprave za bolju podršku mladima”, kao završni događaj u sklopu inicijative Capacity Bulding Works.

Događaj je posvećen organizacijama koje su podržane kroz incijativu od strane KULT-a, kako bi se realizovale aktivnosti koje će unaprijediti položaj mladih u nekoliko zajednica u BiH.

Voditeljica odjela za ekonomski razvoj i voditeljica incijative Capacity Bulding Works Ajka Rovčanin kazala je da je KULT u protekloj godini provodio navedenu inicijativu, u okviru koje je sa četiri lokalne uprave partnerski radio na poboljšanju procesa dodjele budžetskih sredstava omladinskim udruženjima, kao i udruženjima koja rade sa mladima.

“U tom procesu smo uz podršku Vlade Švicarske zajednički dodijelili više od 230.000 KM sredstava za 32 omladinske organizacije koje su dalje provodile aktivnosti od značaja za mlade u četiri lokalne zajednice – Banja Luci, Ilidži, Tesliću i Tuzli. Istovremeno Institut je radio na jačanju kapaciteta ovih organizacija na način da je zajednički sa njima radio procjenu njihovih internih i eksternih kapaciteta i performansi kako bi u konačnici i perspektivi te organizacije bile više održive, kako bi rasle, razvijale se i kako bi zadržale kontinuitet aktivnosti za mlade koje one provode u njihovim lokalnim zajednicama i kreiraju te promjene”, kazala je Rovčanin.

Predsjednica i projektna koordinatorica u omladinskom pokretu Revolt Tuzla Almasa Bečić istakla je da je  događaj pokazao šta su organizacje, koje su bile podržane od Instuta za razvoj mladih KULT učinile i šta omladinski sektor kao takav može doprinijeti boljem razvoju društva, prvenstveno po pitanju položaja mladih, ali i cjelokupnog bh. društva.

Direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH Siroco Messreli smatra da su mladi u BiH veoma bitna grupa u društvu, koja bi tebala da igra puno značajniju ulogu nego što je trenutno slučaj.

“Zato, nažalost, veliki broj mladih ljudi odlazi iz BiH u pokušaju da nađu bolji život. Po mišljenju nas iz Ambasade Švicarske neki sljedeći korak je sa lokalnog nivoa, odnosno opština, jer su one taj nivo koji je u direktnom kontaktu sa građanima BiH gdje oni žive. To je razlog zbog kojeg smo se odlučili da se  fokusiramo na takve projekte. Konkretno u ovom projektu, kojeg provdimo sa nevladinom organizacijom KULT, pokušavamo da spojimo mlade ljude u BiH sa lokalnim vlastima odnosno vlastima na opštinskom nivou. Fokusirali smo se na četiri opštine – Banja Luku, Ilidžu, Teslić i Tuzlu i kao rezultat te naše saradnje preko ovog projekta mladi u ovim opštinama imaju puno bolji pristup i bolju saradnju sa opštinskim vlastima u tim mjestima i u saradnji sa njima mogu da provode svoje projekte koji su značajni za njih individualno, a i za njihova udruženja”, kazao je Messreli. 

Misija Instituta za razvoj mladih KULT je da razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima.

Izvor: www.akta.ba