Home » Razvoj efikasnog timskog rada kroz sistemsko razmišljanje i percepciju
Ekonomija

Razvoj efikasnog timskog rada kroz sistemsko razmišljanje i percepciju

U današnje vrijeme timski rad je najrašireniji oblik izvođenja složenih zadataka, jer integriše znanje i iskustva svih svojih članova u rješavanju istog problema.

RADIONICA

RAZVOJ EFIKASNOG TIMSKOG RADA

KROZ SISTEMSKO RAZMIŠLJANJE I PERCEPCIJU

Zlatibor

 12. – 14.07.2023.

 

UVOD U TEMU  

U današnje vrijeme timski rad je najrašireniji oblik izvođenja složenih zadataka, jer integriše znanje i iskustva svih svojih članova u rješavanju istog problema. Ipak da bi timski rad bio uspješan, članovi tima moraju međusobno komunicirati, a da bi ta komunikacija bila uspješna, potrebno je ovladati određenim vještinama i pravilima.

Timski rad zbližava zaposlenike, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje zaposlenike da se odluče na ambiciozne projekte. Važno je napomenuti da timski rad ne treba ograničiti samo na radnike, već da treba uključiti i rukovodioce kako bi u međusobnoj interakciji mogli razgovarati o predstojećim zadacima radi što uspješnijeg obavljanja radnih zadataka i postizanja željenih poslovnih ciljeva. U takvom okruženju ljudi shvataju i vjeruju da su rezultati bolji kada razmišljaju, planiraju, donose odluke i provode akcije zajedničkim snagama. Cilj timskog rada je stvaranje atmosfere koja će zaposlenicima omogućiti da što bolje izvršavaju svoje radne zadatke. Što je zajednički rad čvršći, radni učinak je bolji. Upravo u skladu sa navedenim, fokus radionice je da učesnici nauče kako da kroz međusobnu interakciju rade na unapređenju timskog rada, ali istovremeno i na izgradnji pozitivnih organizacijskih vrijednosti kako bi se poboljšali poslovni rezultati. Kroz radionicu učesnici će naučiti kako se snalaziti u neugodnim situacijama, kako koristiti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta i kako se prilagoditi temperamentima drugih osoba sa kojima poslovno sarađuju.

Pored navedenog, učesnici će biti u mogućnosti da prepoznaju uzroke konflikta, pravilno koriste strategije i tehnike razrješavanja konflikta. Tokom radionice posebna pažnja će biti posvećena praktičnom aspektu upravljanja konfliktima te kako usvojena znanja i vještine uspješno primjeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

RADIONICA NAMIJENJENA

Zaposlenicima svih profila (direktorima, menadžerima, HR menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, sekretarima, sekretaricama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, prodaju, finansije, zdravstvo, pravo i druge) u organizacijama javnog i privatnog sektora. Radionica je takođe pogodna i za sve ostale profesionalce koji žele da unaprijede timski rad i vještine efikasnog upravljanja konfliktima.

CILJEVI RADIONICE

 • Definisati timski rad i rad u grupama
 • Bolja podjela dužnosti među članovima tima – saradničko učenje
 • Razvoj timskog rada sa ciljem unapređenja rezultata rada   
 • Izgradnja asertivnih vještina komunikacije u timskom radu
 • Uspješnije rješavanje problema kroz kreativnost i motivaciju
 • Spremnost rizikovanja i suočavanje sa promjenama
 • Uvidjeti posljedice konflikta i spoznati od čega zavise
 • Sticanje vještina i znanja o efikasnom upravljanju konfliktima
 • Savladati vještine snalaženja u neugodnim poslovnim situacijama
 • Povećanje radne uspješnosti kroz efikasan uticaj na saradnike
 • Razvoj “soft skills” – profesionalnost, fokus, briga o članovima tima

PROGRAM RADIONICE

 

JAČANJE TIMA KROZ ORGANIZACIJSKO UČENJE

 • Tim koji uči – analiza, planiranje, vođenje i realizacija
 • Određivanje uloga – prepoznavanje i unapređenje potencijala u timu
 • Voditelj i član tima – odgovornosti i ključne vještine
 • Poboljšanje radnih performansi – kreativnost i saradničko učenje
 • Sistemsko razmišljanje i percepcija – skup alata za rješavanje problema
 • Psihološke tehnike uticaja na druge – uspješna realizacija zadataka

 

USPJEŠNA KOMUNIKACIJA U TIMU

 • Metode efektivne komunikacije u timu
 • Važnost dijeljenja informacija i konstruktivno vođenje sastanaka
 • Prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu u timu
 • Verbalna, paraverbalna i neverbalna komunikacija
 • Aktivno slušanje i asertivnost
 • Umjetnost dijaloga – osnovni alat timskog učenja

 

KONFLIKT MENADŽMENT

 • Konflikt kao dio timskog rada – upravljanje konfliktima
 • Stilovi i načini rješavanja konflikta
 • Argumentovanje, uvjeravanje i uticaj na sagovornika
 • Mentalni modeli i uticaj na uvjerenja
 • Emocionalna inteligencija – empatija i samokontrola
 • Alati i tehnike za efikasno smanjenje stresa u timu

 

RADIONICE – TIMSKI RAD

 • Individualna i timska percepcija
 • Skriveni obrasci i fenomeni
 • Svjesnost, vizije i mentalni modeli
 • Dijalog, integritet i etika

VODITELJ RADIONICE

 

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

 

RASPORED RADA

12.07.2023. Srijeda      09:30 – 16:00

13.07.2023. Četvrtak    09:30 – 16:00

14.07.2023. Petak         09:00 – 11:00

 

METODOLOGIJA RADA

Cjelokupni program radionice će biti zasnovan na principima praktičnih modela za traženje rješenja, gdje će se kroz partnerski, ciljem usmjeren proces koristiti multimodalne metode kako bi se pomoglo zaposlenicima da razviju svoje poslovne kapacitete, uklone psihološke blokade koje stoje na putu ostvarenja poslovnih ciljeva te unaprijede željene vještine. Radionica će biti realizovana kroz dualno strukturisanje procesa kako bi se istovremeno radilo na promjeni kognitivnih (misaonih) procesa i bihejvioralnih (ponašajnih) aspekata ličnosti, radi što efikasnijeg unapređenja željene vještine. Koristit će se alati za osvještavanje vrlo važnih skrivenih obrazaca i fenomena timskog rada, poput kvaliteta svjesnosti, integriteta, vizije, služenja, otvorenosti, karaktera, kognitivnih šema, sistemskog razmišljanja, dijaloga, etike i drugih, na kojima se zasnivaju moderne uspješne kompanije.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do

30.06.2023

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku  PDF PROSPEKT

 

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru,

a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE

LINK

Broj učesnika je ograničen – 15 !

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 05.07.2023.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Izvor: www.akta.ba