Home » Ramo Isak: Saradnjom možemo ostvariti rezultate u borbi protiv kriminala
BiH

Ramo Isak: Saradnjom možemo ostvariti rezultate u borbi protiv kriminala

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je nakon zajedničke sjednice Vlade Federacije BiH i Vlade RS-a kako će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i MUP RS intenzivirat saradnju u borbi protiv svih oblika kriminaliteta.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH i Vlade RS-a usvojen je zaključak o tome da je potrebno nastaviti saradnju između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u oblastima definisanim protokolima, memorandumima i sporazumima, a u cilju intenzivnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta kao i da je potrebno intenzivirati saradnju u oblasti policijske obuke.

Tim povodom Isak izjavio je kako će FMUP i MUP RS-a u narednom periodu pristupiti zaključivanju novih protokola o saradnji s ciljem intenzivnije borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta.

“Samo zajedničkim radom i intenziviranje saradnje policijskih organa možemo ostvariti rezultate u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije. I Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a saglasni su s tim da je potrebno ostvariti saradnju i na polju policijske obuke kako osnovne isto tako i specijalističke”, kazao je Isak.