Home » Proširen mandat pravnog tima BiH zbog Trgovske gore u cilju zaštite državnih interesa
BiH

Proširen mandat pravnog tima BiH zbog Trgovske gore u cilju zaštite državnih interesa

Vijeće ministara BiH usvojilo je jučer Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertnog tima i Pravnog tima u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora u Hrvatskoj.

U izvještaju su navedene aktivnosti koje su timovi poduzimali, a što je uključivalo i obilazak lokacije Čerkezovac, brojne sastanke i razgovore s nadležnim predstavnicima Hrvatske i drugim međunarodnim zvaničnicima u ovoj oblasti.

Na sjednici Vijeća ministara BiH usvojena je Strategija zaštite pravnog interesa Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donesena je Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Pravnog tima za izradu Strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi Trgovske gore kojom se proširuju nadležnosti Pravnog tima u pravcu planiranja provedbe aktivnosti, realizacije radnji i mjera na zaštiti državnih interesa.

Pravni tim će ove aktivnosti provoditi u saradnji sa Ekspertnim timom, uz prethodno pribavljenu saglasnost Koordinacionog tijela i drugih nadležnih institucija ukoliko je ona neophodna zа njihovu realizaciju.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u BiH Staša Košarac kazao je da je bilo važno proširiti mandat pravnom timu koji je izradio strategiju kako bi se u svakom momentu na njegovu inicijativu mogla donijeti određena odluka.

Najavio je da će sjednica Ekspertskog tima biti održana naredne sedmice u Banjoj Luci.