Home » Preminuo predsjednik Privredne komore USK
Ekonomija

Preminuo predsjednik Privredne komore USK

Nakon kratke i teške bolesti jutros u 60-oj godini preminuo predsjednik Privredne komore USK Enes Ružnić.

Nakon kratke i teške bolesti jutros u 60-oj godini preminuo predsjednik Privredne komore USK Enes Ružnić.

Enes Ružnić rođen je u Bihaću 1963. godine, gdje je završio osnovnu, srednju i Višu tehničku školu. Nakon toga, kao stipendist VTŠ Bihać, odlazi na nastavak studija u Zagreb. Diplomirao je 1989. godine i odmah nakon toga počinje raditi na VTŠ Bihać u svojstvu asistenta.

U svom radnom vijeku pored VTŠ Bihać radio je na JP RTV Bihać u svojstvu novinara-urednika, na Mašinskom i Tehničkom fakultetu u Bihaću kao asistent-predavač, a od 2005. godine radi u Privrednoj komori USK kao stručni saradnik za industriju. Od 1996. godine, pa do danas, radio je na organizaciji svih značajnijih sajamskih manifestacija na USK, kao koordinator i direktor.

2018. godine izabran je za predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona, funkciju koju je obnašao do svoje smrti.

Od 2007. godine, u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim zvanjima i akademskom stupnju ima titulu magistra tehnologije. U svom radnom vijeku bavio se i naučno-istraživačkim radom, te objavio šest znanstvenih radova i jednu knjigu.

Komemoracija i dženaza će se održati u ponedjeljak, 27. 02. 2023. godine. Komemoracija će se održati u 11.00 sati u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJA, Bihać, a dženaza u 13.00 na gradskim mezarlucima Humcima, Bihać.

Izvor: www.akta.ba