Home » Predstavnički dom PSBiH imenovao članove zajedničkih komisija i parlamentarnih delegacija
BiH

Predstavnički dom PSBiH imenovao članove zajedničkih komisija i parlamentarnih delegacija

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovali su članove zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Na današnjoj hitnoj sjednici imenovani su članovi Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH (OBA), Komisije za ekonomske reforme i razvoj, Zajedničke komisije za evropske integracije, Komisije za administrativne poslove i Komisije za ljudska prava.

Predstavnički dom imenovao je članove delegacija Parlamentarne skupštine BiH iz Predstavničkog doma u Interparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji, u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.

Imenovani su i članovi parlamentarne delegacije u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza, Centralnoevropskoj inicijativi, Parlamentarnoj skupštini Mediterana, Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran i Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Poslanici su imenovali članove Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Imenovani su i članovi Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je Sud BiH izrekao u krivičnom postupku, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH.

Poslanici su imenovali članove Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH radi sprovođenja procedure za imenovanje dva zamjenika generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH, a usvojene su i izmjene odluke o imenovanju članova stalnih komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjedavajući Kluba poslanika SDA Šerif Špago iznio je primjedbe na prijedlog članova Predstavničkog doma u zajedničkim komisijama Parlamentarne skupštine BiH, tvrdeći da je diskriminisan poslanik ove stranke Edin Ramić, koji je izabran na teritoriji Republike Srpske.

Primjedbe na predložena rješenja iznio je i Jasmin Emrić, član Kluba NES-a i Za nove generacije, koji smatra da je trebalo da dobije jedno od dva mjesta koja su u zajedničkim komisijama pripala tom poslaničkom klubu.

Imenovanjima je današnja hitna sjednica završena, a predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić redovnu sjednicu je zakazao za 20. mart.