Home » Predstavljena Baza sudski utvrđenih činjenica o ratu u BiH
BiH

Predstavljena Baza sudski utvrđenih činjenica o ratu u BiH

Baza sudski utvrđenih činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini, projekat Balkanske istraživačke mreže BiH (BIRN BiH) koji je od aprila 2021. godine do marta 2023. realiziran uz podršku Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF), predstavljena je danas u Sarajevu.

Kako je tim povodom istaknuto, cilj ovog projekta jeste ponuditi izvore informacija, temeljene na činjenicama koje se mogu koristiti u obrazovne i informativne svrhe, te time podići nivo javnog razumijevanja i osigurati podršku suočavanju s prošlošću i suprotstaviti se revizionističkim narativima, dezinformacijama i negiranju zločina.

Izvršni direktor BIRN-a BiH Denis Džidić kazao je kako se, zapravo, radi o jednoj polaznoj osnovi, nakon čega slijedi “update” baze koji se odnosi na presude Suda BiH, lokalne i sudove u regionu, a što će poslužiti kao platforma za komuniciranje novog pristupa sudski utvrđenim činjenicama.

– Ovo je za nas bio poprilično neobičan projekat kojim smo htjeli izaći iz tog nekog medijskog izvještavanja, izvještavanja o suđenjima i napraviti iskorak unutar segmenta koji se tiče obrazovanja – kazao je Džidić uoči okruglog stola “Kako predavati o sudski utvrđenim činjenicama o ratu u BiH – izazovi i perspektiva” u sklopu kojeg je predstavljena spomenuta baza sudski utvrđenih činjenica.

Izrazio je očekivanje da će prezentiranu bazu biti moguće napraviti još korisnijom za aktere obrazovnog sistema – nastavnike, nadležna ministarstva, pedagoške zavode i institute, navodeći kako vjeruje da će ovaj koncept biti prihvaćen na partnerskoj osnovi, kako bi u budućnosti radili sveobuhvatnije na educiranju mladih ljudi o onome šta se dešavalo u ratu 90-tih u BiH.

Odgovarajući na novinarski upit u tom kontekstu, Džidić je najavio kako će kompletna baza biti dostavljena nadležnim ministarstvima u BiH, te da će tim povodom biti organizirani radni sastanci na kojima će biti iskomunicirani naredni koraci.

Novinar BIRN-a BiH Haris Rovčanin, koji je neposredno angažiran na spomenutom projektu, ukazao je na značaj koji ovaj projekt ima u kontekstu suočavanja s prošlošću te pokušajima relativiziranja i negiranja sudski utvrđenih činjenica.

Podcrtao je kako ključni cilj baze sudskih činjenica utvrđenih presudama Haškog tribunala (ICTY) jeste ustanovljenje kurikuluma u funkciji pomoći nastavnom osoblju i djelatnicima u sektoru obrazovanja te uvrštavanja u nastavne planove programe na odgovarajućim nivoima.

– Tokom skoro dvije godine analizirali smo gotovo 50 pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Mahom smo se bazirali na prvostepene presude, pošto je u njima utvrđivano činjenično stanje – kazao je Rovčanin.

Podsjetio je kako predstavljena baza mapira deset regija u BiH te da sadrži više od 2.000 sudski utvrđenih činjenica od 1992. do 1995. godine, kojima su obuhvaćana ubistva, nestanci, silovanja, logori , zatvaranja, progoni…

– Nismo se bavili konkretnim počiniocima. Nama je bio cilj da u nastavni plan i program uđe ono što je utvrđeno u MKSJ-u, a baza će biti i polazna osnova za buduće novinare i istraživače da nađu osnovne podatke koje će koristiti za svoj dalji rad – dodao je Rovčanin.

Melisa Forić-Plasto, viša asistentica na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta UNSA i stručna saradnica u sklopu spomenutog projekta, novinarima je kazala kako je angažirana na kreiranju baze sudski utvrđenih činjenica, odnosno pripremi nastavnih materijala i planova.

Naglasila je kako se radi o bazi koja predstavlja interaktivnu resursnu bazu koja je namjenjena nastavnicima i učenicima u poučavanju najosjetljivijih tema iz najbliže prošlosti.

– Neka istraživanja su pokazala da udžbenici, odnosno dodaci udžbenicima koji su sačinjeni u posljednje vrijeme nisu dovoljan resurs i da nastavnicima treba dosta više materijala – kazala je Forić-Plasto.

Baza, kako je rečeno, govori o sudski utvrđenim činjenicama o onome što se dogodilo tokom rata u BiH na određenim područjima države, odnosno deset regija i to – Sarajevo i okolina, Istočna Hercegovina, Zenička regija, Centralna Bosna, Dobojsko-posavska regija, Istočna Bosna, Srebrenica, Hercegovačka regija, Krajina, Bijeljinsko-zvornička regija.

U sklopu projekta BIRN BiH je objavio i deset kratkih dokumentarnih filmova za svaku regiju, koji, osim zaključaka presuda, sadrže i lična svjedočenja preživjelih žrtava i svjedoka, a što zajedno sa sudski utvrđenim činjeicama čini multimedijalnu bazu za kreiranje metodologije za predavanja i učenje o ratu u Bosni i Hercegovini.