Home » Prednosti FUK-a prezentirane javnom sektoru Unsko-sanskog kantona
Ekonomija

Prednosti FUK-a prezentirane javnom sektoru Unsko-sanskog kantona

U sali Skupštine Unsko-sanskog kantona održana prezentacija na temu Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru Federacije BiH.

U sali Skupštine Unsko-sanskog kantona protekle je sedmice, na poziv upućen iz kabineta premijera USK, održana prezentacija na temu “Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru Federacije BiH.

Predavač je bila Tubić Zikreta, dipl.ecc, certificirani voditelj finansijskog upravljanja i kontrola sa višegodišnjim iskustvom na implementaciji sistema FUK na području Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije, ujedno vlasnica Agencije FMC Sarajevo.

Prezentaciji je prisustvovao veliki broj predstavnika javnog sektora Unsko-sanskog kantona. Cilj prezentacije je bio da se vrlo važna tematika približi obveznicima uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), s posebnim akcentom na zakonsku regulativu.

usk

Finansijsko upravljanje i kontrola(FUK) predstavlja jednu od komponenti Strategije razvoja javnih internih finansijskih kontrola(eng. Public Internal Financial Control),iste predstavljaju cjelokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koje uspostavlja rukovodilac organizacije sa ciljem uspješnog upravljanja i ostvarivanja ciljeva organizacije. Interne finansijske kontrole u javnom sektoru obuhvataju mjere za kontroliranje prihoda, rashoda, imovine i obaveza. 

Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH (Službene novine FBiH broj 38/2016) uređuje se finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisuju zajednički okvirni principi i standardi za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a u javnom sektoru u Federaciji.

Uspostava i razvoj sistema javnih internih finansijskih kontrola (PIFC) u FBiH u skladu je sa međunarodnim standardima i dobrom praksom ujedno je obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (čl. 90) kao  jedna od oblasti za usklađivanje pravne stečevine u Poglavlju 32 – Finansijske kontrole u procesu pristupnih pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Strategija prati preporuku nadležnih tijela Evropske komisije. 

Izvor: www.akta.ba