Home » Potvrđena presuda: Hamdija Lipovača osuđen zbog zloupotrebe položaja
Ekonomija

Potvrđena presuda: Hamdija Lipovača osuđen zbog zloupotrebe položaja

Kantonalni sud u Livnu je potvrdio prvostepenu osuđujuću presudu kojom je Lipovača Hamdija, bivši premijer USK, osuđen zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja.

Kantonalni sud u Livnu je potvrdio prvostepenu osuđujuću presudu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi od 17.1.2022. godine, kojom je Lipovača Hamdija, bivši premijer USK, osuđen zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja.

Prvostepena presuda potvrđena je u za Mahira Midžića i Jasmina Hošića, kao savjetnika premijera.

“Osuđeni su 2014. godine na štetu budžeta USK-a, postupajući u okviru svojih službenih funkcija u Vladi USK pribavili korist političkoj partiji Socijaldemokratske partije u vidu nezakonitog financiranja iste, na način da su iz tekuće rezerve budžeta isplatili političkoj partiji SDP novčani iznos od 5.000 KM. Osuđenima su izrečene uslovne osude kako je to navedeno u prvostepenoj presudi, ali i obaveza da nadoknade štetu Unsko-sanskom Kantonu u iznosu od 5.000 KM”, navodi se u saopštenju.

Podsjetimo i da je u septembru 2020. godine Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi kojom je bivšem načelniku općine Bihać Hamdiji Lipovači (44) iz Bihaća, izrekao uvjetnu osudu zbog nesavjesnog rada u službi kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, te istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. 

Izvor: www.akta.ba