Home » Poslovanje u drvopreradi zavisi od normalizacije tražnje i stabilnosti tržišta EU
Ekonomija

Poslovanje u drvopreradi zavisi od normalizacije tražnje i stabilnosti tržišta EU

Poslovanje sektora drvoprerade i proizvodnje namještaja u Republici Srpskoj u ovoj godini zavisiće prvenstveno od normalizacije tražnje za proizvodima od drveta i namještaja.

Poslovanje sektora drvoprerade i proizvodnje namještaja u Republici Srpskoj u ovoj godini zavisiće prvenstveno od normalizacije tražnje za proizvodima od drveta i namještaja, stabilnosti tržišta EU, te situacije u vezi sa Ukrajinom, izjavio je Srni sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Srpske Lazo Šinik.

On je naglasio da zbog svega toga treba biti posebno oprezan, jer je teško i nezahvalno prognozirati kakva će biti situacija u tom privrednom sektoru u tekućoj godini. 

Šinik je naveo da posebno treba obratiti pažnju na odvijanje situacije u Ukrajini, gdje se trenutno ne vidi smirivanje sukoba. 

“Postoji problem u vezi sa smanjenjem tražnje, čiji trend je prisutan i ove godine. Nakon prvog kvartala može se očekivati njena normalizacija, jer ništa ne ukazuje na to da dolazi do usporavanja građevinarstva na tržištima EU, koja su značajna za nas, kao što su Njemačka, Italija, Francuska, Slovenija, Italija i Hrvatska“, rekao je Šinik. 

On je istakao da je to neophodno, jer u situaciji kada postoje problemi za plasman proizvoda, vrlo teško očekivati i rezultate koji su ostvarivani do sada. 

“Inostrani pratneri naših proizvođača raspolažu sa svojim zalihama koje su prilično popunjene i to usporava plasman proizvoda iz Srpske prema tim destinacijama”, pojasnio je Šinik. 

U onoj mjeri u kojoj stanje na tržištu zemalja EU bude stabilno, kaže Šinik, u toj mjeri će biti stabilno i domaće poslovanje, s obzirom da je Srpska zavisna od kretanja na tržištu Unije. 

Šinik je konstatovao da je, uprkos brojnim izazovima, prošla godina bila uspješna kada su u pitanju rezultati poslovanja drvoprerađivačke industrije, uključujići tu čitav lanac od šumarstva do proizvoda od drveta i namještaja. 

“Rat u Ukrajini proizveo je niz problema, između ostalog, i prekid lanaca snabdijevanja, što je u dobroj mjeri poremetilo robne tokove i to se odrzazilo na drvoprerđivačku industriju, a bili su prisutni i problemi sa cijenom energenata, te pad tražnje od druge polovine prošle godine. Svi ti procesi su se odrazili i na povećanje inflatornih tokova“, rekao je Šinik. 

On je naveo da je u prošloj godini u šumarstvu ostvaren blagi porast proizvodnje, da je taj rast u preradi drveta bio 0,2 odsto, dok je kod proizvodnje namještaja pad bio devet odsto. 

“Kada to sve prevedemo u brojke i kada vidimo obim spoljnotrgovinske razmjene koji je ostvario sektor drvoprerađivačke industrije i proizvodnje namještaja, uprkos nekim nepovoljnim kretanjima, u prošloj godini ostvarene su rekordne vrijednosti od kako postoji Srpska, sa ukupnim obimom spoljnotrgovinske razmjene koja je veća od milijarde KM – tačnije iznosila je 1,069 milijardi KM”, istakao je Šinik. 

On je precizirao da od tog iznosa na izvoz otpada 860 miliona KM, a na uvoz 192 miliona KM, što znači da je ostvarena najveća dosadašnja vrijednost suficita od oko 674 miliona KM, kao i da ovaj sektor u ukupnom izvozu Srpske učestvuje sa 16,3 odsto.

Izvor: www.akta.ba