Home » Poništena diploma Sebije Izetbegović, ona najavila krivičnu prijavu
Ekonomija

Poništena diploma Sebije Izetbegović, ona najavila krivičnu prijavu

Senat Univerziteta u Sarajevu održao je danas vanrednu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranje analize komisije na osnovu prikupljene dokumentacije provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu i Medicinskom fakultetu profesorice Sebije Izetbegović.

Senat Univerziteta u Sarajevu održao je danas vanrednu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranje analize komisije na osnovu prikupljene dokumentacije provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu i Medicinskom fakultetu profesorice Sebije Izetbegović.

Kako je kazao Rifat Škrijelj, Senat UNSA je razmatrajući analizu komisije vezano za provjeru i vjerodostojnosti postplomskog studija Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na današnjoj sjednici donio odluku da se zadužuje reketor UNSA da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata iz 1998. godine na ime Izetbegović Sebija, a koja je radila  magistarski rad na temu temi Ishrane trudnica na incidenciju malformacije malorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu i time stekla stepen magistar nauke.

“Iz razloga što imenova nije ispunila sve obaveze na postiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naziva magisitra nauka”, kazao je Škrijelj.

Kako je rečeno, zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis.

“Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija”, kazao je rektor UNSA.

diploma

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest.

Generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović najavila je da će danas podnijeti krivične prijave “za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA” protiv više osoba.

Ovo se prvenstveno odnosi na rektora Rifata Škrijelja, ali i sve članove njegove komisije ukoliko nastave da namjerno i tendenciozno zanemaruju uredan nalaz Kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, Ad hoc komisije Medicinskog fakulteta kao i jednoglasne odluke NNV Medicinskog fakulteta UNSA, kojima je neopozivo potvrđeno da je moj akademski put uredan. Rektor Rifat Škrijelj uporno provodi politički motiviranu hajku, zloupotrebljavajući poziciju koju obnaša u namjeri da skrene pažnju javnosti sa vlastitog spornog akademskog napredovanja, a posebno sa nezakonito stečene diplome njegovog političkog šefa Elmedina Konakovića, što je dokazano inspekcijskim nalazom koji nikad nije dat na uvid članovima Senata”, saopćila je Izetbegović.

diploma

Tvrdi i da rektor štiti i određen broj ljudi na UNSA kojima je davao protuzakonitu podršku u akademskom napredovanju, zbog čega je Tužilaštvo FBiH pokrenulo istragu i dostavilo podnesak Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog krivičnog djela “zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja”.

“Neprofesionalni i agresivni istupi rektora Škrijelja, i svih onih koji ga prate u tome, bit će zaustavljeni sudskim epilogom”, navodi prof.dr. Sebija Izetbegović.

Izvor: www.akta.ba