Home » Pogledajte reportažu faze gradnje Tunela Kobilja Glava
Ekonomija

Pogledajte reportažu faze gradnje Tunela Kobilja Glava

Tunel Kobilja Glava je prvi tunel koji je izgradio Kanton Sarajevo.

Tunel Kobilja Glava je prvi tunel koji je izgradio Kanton Sarajevo.

Ovaj tunel se sastoji od dvije cijevi, dužina 682 i 678 metara, a bit će izgrađene kolovozne trake, pješačke i biciklističke staze.

Spajat će Grad Sarajevo sa Autoputem Vc te tako značajno smanjiti gužve, ali i poboljšati vezu između kantona.

Projekt se provodi u skladu sa procedurama EBRD-a, vrijednost ugovora je nešto više od 31 miliona eura bez PDV-a, a rok za izgradnju obje sekcije je dvije godine od početka radova.

U kojoj je fazi gradnja možete pogledati u reportaži 4Life:

 

Izvor: www.akta.ba