Home » Podignuta optužnica za poreznu utaju: Firma iz Doboja oštetila državu za 600.000 KM
Crna hronika

Podignuta optužnica za poreznu utaju: Firma iz Doboja oštetila državu za 600.000 KM

Tužitelj Tužiteljstva Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za poreznu utaju od 600.000 KM.

Optužnica je podignuta protiv Jevre Stojčinović, rođena 1952. godine u Srebreniku, državljanka BiH i pravne osobe “Natali” d.o.o. Doboj, sa sjedištem u Doboju, čiji je osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje Stojčinović.

U optužnici se navodi da je optužena, kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje navedenog poduzeća, od 2014. do 2018. godine poduzimala radnje sa ciljem prikazivanja fiktivnog prometa između više pravnih osoba, tako što je pribavljala lažne fakture o nabavci roba i usluga.

Nakon toga optužena je fiktivni promet prikazivala u poslovnim evidencijama i prijavama podnesenim Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, kao stvarno izvršen promet i na taj način neutemeljeno iskazala ulazni PDV sa pravom odbitka u iznosu od 594.991 KM, čime je postupila protivno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te izvršila umanjenje svoje obveze PDV-a čime je oštetila budžet i sve građane Bosne i Hercegovine, za ukupan iznos od 594.991 KM.

Pravna osoba “Natali” d.o.o. Doboj, tereti se da je kao porezni obveznik, raspolagalo protupravnom imovinskom koristi u iznosu od 594.991 KM, koju je u ime, za račun i u korist pravne osobe, ostvarila prvooptužena Jevra Stojčinović, kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje.

Optužena Stojčinović tereti se da je izbjegla plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH, dajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000 KM, dok se pravna osoba “Natali” d.o.o. Doboj tereti da je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, čime su počinili kazneno djelo porezne utaje ili prevare iz članka 210. Kaznenog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćeno je iz Tužiteljstva BiH