Home » Počeo s radom novi sistem za prekograničnu kontrolu roba u Federaciji BiH
BiH

Počeo s radom novi sistem za prekograničnu kontrolu roba u Federaciji BiH

Od sredine maja 2023. godine, uz podršku USAID-a, granični inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i privredni subjekti (uvoznici i špediterske kuće) koji obavljaju prekogranični promet roba, počinju koristiti novi savremeni sistem za prekograničnu kontrolu roba (BIMS) u svakodnevnom poslovanju.

Najvažnije funkcionalnosti novog sistema će omogućiti: preciznije upravljanje najavljenim zahtjevima uvoznika i špediterskih kuća; standardizaciju i automatizaciju unosa podataka iz zahtjeva; automatizaciju obračuna naknada koje plaćaju subjekti nadzora; potpuno administriranje pojedinačnih zahtjeva, uz jednostavnije praćenje statusa predmeta; napredne statističke i analitičke mogućnosti izvještavanja; povećan nivo razmjene informacija (podataka) sa drugim organima i institucijama vlasti; unapređenje sigurnosti sistema i podataka.

Nova digitalna rješenja će u značajnijoj mjeri unaprijediti i olakšati rad federalnim graničnim inspektorima koji ulažu ogroman napor kako bi kontrola/e u prekograničnom prometu roba u BiH bile efikasne i u skladu sa zakonom. Ovo dodatno doprinosi bržem, transparentnijem, sigurnijem i povoljnijem pružanju usluga privrednim subjektima.

USAID-ov Projekat “E-uprave” nastavlja uspješnu saradnju sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, te se u ovoj godini očekuje i završetak razvoja novog sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom (E-inspektor).

Sistem za prekograničnu kontrolu roba (Border Inspections Management System – BIMS 1) uspostavljen je 2017. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Zastarijevanje softvera i preopterećenost sistema uzrokovali su zastoje koji su uticali na brzinu i efikasnost postupka prekogranične kontrole roba, a u toku korištenja su se pojavili i zahtjevi za proširenjem funkcionalnosti, kako u korist inspektora, tako i uvoznika i špediterskih kuća koji svakodnevno koriste usluge graničnih inspekcija, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.