Home » Ovo su države u kojima studenti iz Bosne i Hercegovine mogu raditi tokom studiranja
BiH

Ovo su države u kojima studenti iz Bosne i Hercegovine mogu raditi tokom studiranja

Studenti iz Bosne i Hercegovine koji planiraju studirati u inostranstvu često se pitaju da li u toku studija mogu raditi neke poslove. Poptuno istraživanje propisa u državama učinila je Erudera.

U čitavom svijetu je u toku 2019. godine više od šest miliona studenata studiralo u inostranstvu.

Više od 10.000 bh. studenata studiralo je u inostranstvu (prema UNESCO-u), a prvih deset destinacija su Srbija, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Turska, Sjedinjene Američke Države, Italija, Češka Republika i Švicarska.

Što se tiče država koje su najčešći izbor studenata iz BiH propisi se prilično razlikuju od države do države. Tako Srbija dopušta studentima da rade 20 sati sedmično tokom akademske godine i puno radno vrijeme tokom ljetnog raspusta, ali moraju dobiti radnu dozvolu.

U Austriji je studentima dozvoljeno da rade 20 sati sedmično i to bez radne dozvole. U Hrvatskoj je dozvoljeno pola radnog vremena, ali sa radnom dozvolom.

Strani studenti u Sloveniji mogu raditi privremeno i honorarno u okvoru “Studentskog rada”, a potreban im je ugovor sa agencijom za zapošljavanje Studentske službe.

U Njemačkoj studenti mogu 120 dana raditi u punom radnom vremenu ili 240 dana u pola radnog vremena i to bez radne dozvole. U Turskoj je potrebna radna dozvola i dozvoljeno je raditi 30 do 35 sati sedmično.

Preko Atlantika u SAD-u strani studenti mogu raditi 20 sati sedmično u toku semestra, ali moraju biti upisani na puno radno vrijeme i imati važeći F-1 status.

U Italiji studenti mogu raditi 20 sati sedmično uz obaveznu radnu dozvolu, a u Češkoj mogu raditi do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini, te biti upisani na akademski program akreditovan od ministarstva obrazovanja.

Studenti iz Bosne i Hercegovine u Švicarskoj imaju pravo da rade 15 sati sedmično tokom semestra, a puno radno vrijeme tokom raspusta. Zahtjev za radnu dozvolu se podnosi nakon diplomiranja, puno lista je dostupna na stranici Erudera.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, strani studenti koji se odluče studirati kod nas mogu biti prijavljeni nepuno radno vrijeme, a radnu dozvolu moraju dobiti unaprijed.

Izvor: Klix