Home » Otvoren javni poziv za subvencioniranje avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo  
Ekonomija

Otvoren javni poziv za subvencioniranje avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo  

Turistička zajednica raspisala je javni poziv za subvencioniranje avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo u svrhu razvoja turizma.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo raspisala je javni poziv za subvencioniranje avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo u svrhu razvoja turizma. Cilj javnog poziva jeste razvoj turizma na području Kantona Sarajevo subvencioniranjem avio-kompanija, radi uspostavljanja novih destinacija, povećanja broja putnika u aviosaobraćaju i osnaživanje turističkog sektora.   

Sredstva su osigurana u Budžetu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na poziciji “Tekući transfer Turističkoj zajednici KS za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma”.  

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju pojedinačne avio-kompanije koje su registrovane za pružanje usluga avio-saobraćaja i koje ispunjavaju kriterije za odabir prijava i dodjelu sredstava:  

AERODROM SARAJEV

1. Avio-kompanije koje donesu odluku da uspostave bazu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, 

2. Avio-kompanije koje otvaraju nove destinacije za Sarajevo (destinacije prema kojima sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo nije bilo redovnih letova od avio-kompanija tokom 12 mjeseci prije datuma namjeravanog obavljanja prvog leta), 

3. Avio-kompanije koje uvode jednu ili više strateških ruta za Sarajevo, u skladu s listom strateških ruta definisanom od strane Međunarodnog aerodroma Sarajevo, 

4. Avio-kompanije koje uvode letove na postojećim strateškim rutama iz/za Sarajevo, a na kojima trenutno ima uspostavljeno pet ili manje letova sedmično  

5. Avio-kompanije koje uvode dugolinijske letove u trajanju preko šest sati za Sarajevo.  

Prijavni obrazac za Javni poziv može se preuzeti na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba i web stranici Međunarodnog aerodroma Sarajevo  www.sarajevo-airport.ba.  

Javni poziv ostaje otvoren do 13. novembra 2023. godine.  

Izvor: www.akta.ba