Home » Općine sa najvećim i najmanjim prometom novca u septembru
Ekonomija

Općine sa najvećim i najmanjim prometom novca u septembru

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.09.2023. godine na području FBiH instalirano je ukupno 98.968 fiskalnih uređaja.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.09.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 98.968 fiskalnih uređaja, putem kojih je u septembru 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.228.499.139,27 KM.

U odnosu na 30.09.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.043, a evidentirani promet u septembru 2023. godine je manji u odnosu na septembar 2022. godine za 87.015.853,60 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.09.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.479 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.09.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u septembru 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 417.451.607,25 KM. 

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u septembru 2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 189.077,81 KM. 

Prema podacima za septembar ove godine, snažan rast zabilježila je Općina Tešnja i time prestigla dvije velike općine/grada, a to su Novo Sarajevo i Zenica.

U septembru ove godine Tešanj je imao promet od 207,7 miliona KM, što je za čak 38 miliona KM više nego u istom mjesecu lani, kada je promet iznosio oko 169 miliona KM.

Time je izbio na visoko šest mjesto u cijeloj Federaciji BiH.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec septembar 2023. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Izvor: www.akta.ba