Home » Općina Novi Grad: Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja i potvrda elektronskim putem
Ekonomija

Općina Novi Grad: Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja i potvrda elektronskim putem

Općina Novi Grad Sarajevo omogućila je građanima podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja/potvrda iz službenih evidencija elektronskim putem.

Općina Novi Grad Sarajevo omogućila je građanima podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja/potvrda iz službenih evidencija elektronskim putem, odnosno putem web stranice Općine Novi Grad Sarajevo s ciljem poboljšanja i olakšavanja svakodnevne komunikacije. Zahtjevima se može pristupiti putem linka.

“Na ovaj način smanjit će se broj dolazaka građana u šalter-salu i gužvi, te će se građanima omogućiti izdavanje uvjerenja/potvrda u roku od tri dana”, naveli su iz Općine Novi Grad Sarajevo.

Pristupanjem na navedeni link potrebno je izabrati nadležnu službu i vrstu uvjerenja, nakon što podnosilac zahtjeva odabere zahtjev, otvara se forma u koju je potrebno unijeti podatke potrebne za izdavanje uvjerenja/potvrde.

“Nakon obrade zahtjeva nadležne službe će najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana podnošenja zahtjeva telefonskim putem obavijestiti podnosioce zahtjeva o neophodnoj dokumentaciji za preuzimanje uvjerenja i mjestu za preuzimanje”, pojasnili su i dodal:

“Također, nadamo se da će se donošenjem normativnog okvira na federalnom nivou omogućiti veći stepen digitalizacije upravnih i drugih postupaka koje vode organi uprave, a posebno normativni okvir za elektronski potpis”.

Općina Novi Grad Sarajevo će u narednom periodu raditi na izradi aplikacije Općine putem koje će se moći podnositi zahtjevi i zaprimati druge vrste obavještenja koje su od značaja za građane.

Izvor: www.akta.ba