Home » Odobreno više od 16,7 milijuna KM za programe i projekte namijenjene kulturi, sportu i mladima u FBiH
BiH

Odobreno više od 16,7 milijuna KM za programe i projekte namijenjene kulturi, sportu i mladima u FBiH

Vlada Federacije BiH u četvrtak je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela odluke o usvajanju četiri programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele, utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 16.750.000 KM.

Programom tekućih transfera namijenjenih kulturi, sportu i mladima planiran je iznos od 6.550.000 KM. Od ovog iznosa u okviru transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa za provođenje pet programa namijenjeno je 720.000 KM, dok su za kulturu od značaja za Federaciju BiH sa 1.480.000 KM obuhvaćena tri programa, a 950.000 KM je planirano za dva programa institucijama nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Također, ovim programom planirana je i raspodjela 3.000.000 KM za sedam programa u okviru transfera za sport od značaja za Federaciju, kao i 400.000 KM za provođenje četiri programa namijenjena kao podrška mladima. Sredstava će se dodijeliti na osnovu javnog poziva, a dio sredstva, interventna, na osnovu objavljenog obavještenja i pristiglih zahtjeva korisnika, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Programom utroška sredstava u okviru tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima planiran je iznos od 200.000 KM u svrhu sufinanciranja Sportskih igara mladih.

Kako se navodi, svrha ovog programa je doprinos razvoju sporta, tolerancije, solidarnosti, te poštivanju različitosti i stvaranju novih prijateljstava, kao i poticanje mladih za bavljenjem tjelesnom aktivnošću i zdravog stila života. Korisnik ovih sredstava je Udruženje za sport i rekreaciju mladih.

Nadalje, usvojena su i dva programa utroška sredstava koja su planirana su u okviru kapitalnog transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Prvi je namijenjen za izgradnju bazena u Mostaru u iznosu od 8.000.000 KM, a provodi ga Direkcija za izgradnju KSC u Mostaru.

Od ovoga iznosa za troškove uređenja zemljišta planirano je 200.000 KM, za troškove revizije Idejnog rješenja 30.000 KM, za tehnički tim i usluge nadzora izgradnje 233.800 KM, te za usluge izvođača radova 7.536.200 KM, pojasnili su iz Vlade.

Drugim kapitalnim transferom planiran je iznos od 2.000.000 KM u svrhu izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, a koju provodi Hrvatsko narodno kazalište Mostar. Od ovog iznosa za građevinske radove planirano je 1.880.000 KM, a za usluge koje podrazumijevaju troškove konzultantskih poslova, stručno-tehnički nadzor radova, te potrebnih suglasnosti i dokumentacije planiran je iznos od 120.000 KM.

Sredstva planirana ovim kapitalnim transferima će se prenositi sukcesivno na račun implementatora odobrenog projekta u najmanje tri tranše. Prva tranša od maksimalno 20 posto će se uplatiti nakon što implementator dostavi zahtjev sa predračunom za izvođenje radova i usluga, a svaka sljedeća nakon što implementator dostavi zahtjev za uplatu i dokaze o realizaciji prethodne tranše.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će s implementatorom potpisati poseban ugovor za svaku tranšu u kojem će se definirati namjena sredstava te vršiti kontrolu njihovog namjenskog utroška, stoji u priopćenju.