Home » Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBiH prihvatio Prijedlog budžeta za 2023. godinu (VIDEO)
BiH

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBiH prihvatio Prijedlog budžeta za 2023. godinu (VIDEO)

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH jednoglasno je donio zaključak da prihvata Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2023. godinu po hitnom postupku i predlaže da ide u daljnju parlamentarnu proceduru.

Predsjednik Odbora Admir Čavalić je na pres-konferenciji kazao da ovo daje nagovještaj ishoda u srijedu naredne sedmice, odnosno glasanja po pitanju budžeta kada dođe u parlamentarnu proceduru.

Odbor je također usvojio zaključak koji se odnosi na preporuku Vladi FBiH i Parlamentu, ali prije svega Vladi, da ubuduće ne donosi budžete po hitnom postupku, da se prekine ta praksa, već da to ide u redovnu parlamentarnu proceduru.

– Na žalost, javnost je, kroz nemogućnost javne rasprave o budžetu ostala zakinuta za to pravo – porezni obveznici, građani FBiH, razna udruženja, određene boračke kategorije, da se uključe u raspravu o budžetu – naveo je Čavalić.

Kaže da su i oni, kao parlamentarci, uskraćeni da učestvuju u toj široj javnoj raspravi i da bolje modeliraju budžet.

Napomenuo je da je Prijedlog budžeta FBiH za 2023. godinu dostavljen u Parlament FBiH krajem prošle godine, po hitnoj proceduri.

– Mi ćemo ga amandmanski sređivati u srijedu – naveo je Čavalić.

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku donio je i zaključak po pitanju raspodjele 200 miliona KM, što ide redovno kantonima, da se i buduća vlada ili ova tehnička vlada drže kriterija popisa iz 2013. godine, odnosno broja stanovnika, da i dalje kantoni dobivaju po broju stanovnika shodno popisu iz 2013. godine.

– Postoje ponderi za dva kantona koja su trenutno najugroženija na nivou FBiH. To su tri bitna zaključka. Budžet ide u dalju parlamentarnu proceduru. Činjenica da je jednoglasno usvojen na Odboru demonstrira vjerovatno stav i pozicije i opozicije u Predstavničkom domu, da se budžet vjerovatno u srijedu usvoji bez problema – zaključio je Čavalić.

Član Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Kadrija Hodžić kazao je da hitnost postupka nalaže da ovaj postupak završe na dobrobit građana.

– Ovo sad što radimo je po ubrzanom postupku i to ćemo ispoštovati. Dakle, budžet će proći sa nekim većim ili manjim promjenama, ali on će ovakav proći – kazao je Hodžić.