Home » Mašine na gradilištu tunela Hranjen rade punom parom uprkos otežanim uslovima
Ekonomija

Mašine na gradilištu tunela Hranjen rade punom parom uprkos otežanim uslovima

Radovi na izgradnji tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, napreduje planiranom dinamikom, uprkos otežanim uslovima za rad.

 Radovi na izgradnji tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, napreduje planiranom dinamikom, uprkos otežanim uslovima za rad.  

Glavni nadzorni inžinjer za iskop i primarnu podgradnju tunela Hranjen Ivan Mlakić Vuković napominje da mehanizacija na gradilištu intenzivno radi na probijanju glavne i sporedne tunelske cijevi.

“Na tunelu Hranjen, s južne strane glavne tunelske cijevi u kojoj se izvode radovi primarne podgradnje, trenutno je iskopano negdje oko 1.600 metara, ukupno oko 2,4 km glavne cijevi i 2,3 km servisne, što je oko 43 posto te faze radova”, pojašnjava Mlakić Vuković.  

Radovi na realizaciji najvažnijeg infrastrukturnog projekta za BPK Goražde intenzivirani su nakon što je potpisan ugovor o nastavku radova vrijedan 39.339.000 KM koje je Vlada FBiH obezbijedila u okviru Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”. 

Javno preduzeće Autoceste FBiH krajem jula 2022. godine sa izvođačem firmom “Euro – Asfalt“ d.o.o Sarajevo potpisalo je ugovor za nastavak izgradnje tunela Hranjen, kojim je definisan nastavak iskopa i ugradnja primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od oko 400 metara te ugradnja hidroizolacije, bočnih tunelskih drenaža, sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od oko 1.150 metara, kao i izrada drenažnog kanala u dužini od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela. 

Ugovorom su definisani radovi na iskopu i ugradnji primarne podgrade sa južne strane iz pravca Goražda, dok se sa sjeverne strane, iz pravca Prače, radi fina obloga tunela odnosno zadnja faza.  

“Novi ugovor podrazumijeva iskop i primarnu podgradu, znači prvu fazu radova s ove južne strane, sa sjeverne strane su u toku radovi druge faze, to su temelji i završna obloga tunela, ti isti radovi se očekuju uskoro da počnu s ove strane. Intenzitet radova je takav da je napredak u skladu s materijalom, negdje od 60 do 70 metara u glavnoj cijevi u mjesec dana, zavisno od kategorije materijala. Trenutno je četvrta kategorija i ta nas kategorija prati kroz cijeli tunelski iskop s ove strane, četvrta s povremenom petom, a to su dvije najlošije kategorije u geološkom smislu i najteže za podgrađivati i najteže u finansijskom smislu”, pojašnjava Vuković. 

U nepovoljnim geološkim uslovima radnici rade u dvije smjene, puna 24 sata. U dijelu gdje se vrši iskop u servisnoj cijevi,  temperatura raste i do 35 stepeni a, po riječima Vukovića, zna rasti i do 70 stepeni što otežava radove. 

“Zbog nepovoljnog tla trenutno se na dan iskopa tri do četiri metra i jedne i druge cijevi, što je realno za očekivati. Trenutno je manje potrebe za miniranjem jer kvalitet iskopa ne dozvoljava tu metodu što primorava radnike na mašinski iskop. Radi se neprestano i to je uobičajena praksa za tunelogradnju jer je smisao iskop i što prije zatvaranje primarne podgrade, nema vremena za puštanje materijala da se relaksira”, precizirao je on.  

Glavni inžinjer naglašava da tokom radova nema problema s podzemnim vodama.

Vlada FBiH za ovu godinu osigurala je još 50 miliona KM za izgradnju brze ceste Prača – Goražde u dužini od 18, 4 km te se u skladu sa odobrenim sredstvima ugovara i obim poslova.  

U JP Autoceste FBiH takođe intenzivno rade na zatvaranju cijele finansijske konstrukcije za tunel Hranjen i brzu cestu. Pri kraju su pregovori za obezbjeđenje svih neophodnih sredstava za dovršetak tunela i izgradnju pristupnih cesta i kompletne infrastrukture, čijom izgradnjom će tunel biti potpuno funkcionalan i pušten u promet.  

Izvor: www.akta.ba