Home » Košarac: Usaglašena rješenja za implementaciju “drugog energetskog paketa”
Ekonomija

Košarac: Usaglašena rješenja za implementaciju “drugog energetskog paketa”

Košarac je podsjetio da od 1999. traju pregovori BiH o članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i da smo usvajanjem te odluke bliži članstvu u STO.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je danas nakon sjednice Vijeća ministara BiH da smo na tragu da riješimo pitanje Odluke o kvalitetu nafte i tečnih naftnih drivata, budući da su usaglašena rješenja kojim bi bio implementiran “drugi energetski paket” kao obaveza BiH prema Energetskoj zajednici.

“Upravo zato što nismo imali adekvatnu Odluku o kvalitetu nafte i tečnih naftnih drivata imali smo sankcije Energetske zajednice, što bi ovim trebalo biti riješeno jer je ta organizacija dala pozitivno mišljenje na ovakav tekst Odluke”, rekao je Košarac.

Dodao je da će time biti promijenjeni standardi iz 2018. i da će BiH imati jaču kontrolu uvoza naftnih derivata, a u narednih 90 dana trebao bi biti usvojen i pravilnik o markiranju nafte i tečnih naftnih derivata.

Košarac je podsjetio da od 1999. traju pregovori BiH o članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i da smo usvajanjem te odluke bliži članstvu u STO. 

Naveo je da bi u narednom periodu trebalo ispuniti i obaveze iz “trećeg energetskog paketa” kako bi bile ukinute sankcije Energetske zajednice koje BiH ima i po tom pitanju.

Izvor: www.akta.ba