Home » Iz Budžeta KS izdvaja se 200.000 KM za nabavku savremenog UZ aparata Opce bolnice
Ekonomija

Iz Budžeta KS izdvaja se 200.000 KM za nabavku savremenog UZ aparata Opce bolnice

Vlada KS dala saglasnost za finansiranje nabavke ultrazvučnog aparata novije generacije za JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš.

Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost na tekst Sporazuma o finansiranju nabavke ultrazvučnog aparata novije generacije za JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite žena trudnica i porodilja.

Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 200.000 KM planirana su u Budžetu KS, na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Vlada KS je ovim povodom ovlastila reosornu ministricu Endu Pavić Pečenković da potpiše Sporazum.

Opća bolnica obratila se ovom ministarstvu molbom za podršku u nabavci aparata, kako bi zamijenili stari, ultrazvučni aparat u Kabinetu za akušerstvo.

U molbi su detaljno obrazložili sadržaj i opravdanost ovog projekta, te njegove ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate.

Izvor: www.akta.ba