Home » Isak podržao aktivnosti na izradi prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u FMUP-u
BiH

Isak podržao aktivnosti na izradi prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u FMUP-u

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak danas je prisustvovao pregovorima u vezi sa izradom prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije u kojem učestvuju članovi Pregovaračkog tima i predstavnici reprezentativnog Sindikata službenika Federalnog MUP-a.

Isak je podržao pregovore i pohvalio zalaganja svih učesnika u pregovorima, a posebno zalaganje predsjednika Upravnog odbora Sindikata službenika Federalnog MUP-a Mihreta Rotića, koji na konstruktivan način zastupa jednake interese svih članova Sindikata, kao i ostalih uposlenika Federalnog MUP-a.

Ministar je  posebno istakao važnost njegovanja jedinstva policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata službenika Federalnog MUP-a Mihret Rotić i članovi Pregovaračkog tima pohvalili su zinteresovanost kao i zlaganje ministra Isaka za unapređenjem položaja svih uposlenika Federalnog MUP-a.

Radi se o jedinstvenom kolektivnom ugovoru Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova čija je polazna osnova za izradu nacrta ugovora stari Kolektivni ugovor koji je štitio interese svih uposlenika i koji će uz svu neophodnu nadogradnju nastaviti i dalje na još bolji način štititi interese policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Federalnog MUP-a, saopćeno je iz tog ministarstva.