Home » Internacionalizacija u praksi: Odsjek za elektrotehniku na IBU
Ekonomija

Internacionalizacija u praksi: Odsjek za elektrotehniku na IBU

U narednom periodu, Odsjek nastavlja sa praksom stvaranja uslova za IBU studente da steknu međunarodno iskustvo, poboljšaju ishode učenja i razviju nove vještine koje će im omogućiti da se potpuno integrišu na tržište rada.

U prethodnom semestru, Odsjek za elektrotehniku na Internacionalnom Burch univerzitetu (IBU) u potpunosti je opravdao svoj internacionalni ugled.

Implementirajući politike internacionalizacije i jačanja međunarodne saradnje, s ciljem utvrđivanja pozicije u evropskom akademskom prostoru, Odsjek je aktivan učesnik u projektima i programima koji se finansiraju iz različitih EU fondova.

INTERNACIONALNA SARADNJA

Ovaj značajan poduhvat uključuje učešće u više od 10 projekata, intenzivnu saradnju sa institucijama i firmama iz EU, te akademsku mobilnost studenata i profesora. Studenti i profesori su uključeni u programe mobilnosti na prvom i drugom ciklusu studija. Taj aranžman studentima omogućava da provode jedan semestar na drugim univerzitetima u EU, dok profesori održavaju gostujuća predavanja na prestižnim institucijama poput: TU Riga u Latviji, FESB Split, Univerziteta u Leonu u Španiji, Mälardalen univerziteta u Švedskoj, Univerziteta Alba Iulia 1918 u Rumuniji, Tehničkog univerziteta u Ostravi u Češkoj, Tehničkog univerziteta u Beču, Tehničkog univerziteta u Dublinu, Politehničkog instituta u Viseu u Portugalu, Nacionalnog i kapodistrijskog univerziteta u Atini, te Katoličkog univerziteta u Lilleu u Francuskoj.

GOSTUJUĆI PROFESORI IZ EU

Prethodni semestar obilježen je brojnim gostujućim predavanjima profesora sa univerziteta iz EU, uključujući Tehnički univerzitet u Dublinu, Slovački tehnički univerzitet u Bratislavi, OST – Ostschweizer Fachhochschule u Švajcarskoj, te predstavnike DIZART kompanije iz Bosne i Hercegovine. Sva predavanja su u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima, posebno ističući programiranje mikrokontrolera, obnovljive izvore energije i robotiku.

PDES KONFERENCIJA I PRAKSA

V.prof.dr. Dejan Jokić, šef Odsjeka za Elektrotehniku na IBU pozvao je studente i istraživače da izvrše prijavu na naučnu konferenciju:

“Odsjek za elektrotehniku je suorganizator konferencije ‘Programmable Devices and Embedded Systems 2024’ koju organizuje Tehnički univerzitet u Brnu. Ovom prilikom, pozivam studente i istraživače da nam se pridruže u istraživanjima i pripremi naučnih radova za ovu indeksiranu konferenciju. Prijava na konferenciju može se izvršiti putem sljedećeg linka: https://pdes-conference.eu/”

Prof. Jokić je dodao da IBU studenti imaju priliku da steknu praksu u prestižnim kompanijama poput STIHL u Njemačkoj, DB Engineering and Consulting u Leipzigu, ZF Group Friedrichshafen te IHP institutu za mikroelektroniku zahvaljujući fondaciji Zoran Đinđić, kao i drugim partnerskim fondacijama.

OBUKA BUDUĆIH INŽINJERA

U narednom periodu, Odsjek nastavlja sa praksom stvaranja uslova za IBU studente da steknu međunarodno iskustvo, poboljšaju ishode učenja i razviju nove vještine koje će im omogućiti da se potpuno integrišu na tržište rada.

Odsjek za elektrotehniku potiče kritičko razmišljanje kod IBU diplomaca kako bi prepoznali potrebe društva, stvorili inovativna i održiva inženjerska rješenja, prihvatili međunarodnu perspektivu, jasno vidljivu kroz učešće u evropskim projektima, i stvorili vrijednost kroz poduzetničke napore.

UPIS

Za upis na Odsjek za Elektrotehniku Internacionalnog Burch univerziteta, posjetite sljedeći link: https://scholarship.ibu.edu.ba/f/students-admission 

Izvor: www.akta.ba