Home » Hrvatska dostavila BiH notifikaciju o Trgovskoj gori:”Imamo rok od 30 dana”
Ekonomija

Hrvatska dostavila BiH notifikaciju o Trgovskoj gori:”Imamo rok od 30 dana”

Član Pravnog tima BiH za Trgovsku goru Nemanja Galić, rekao je da je Hrvatska prema njegovim saznanjima dostavili notifikaciju za izradu studije utjecaja jučer,

Hrvatski ambasador Ivan Sabolić reagirao je na posljednje izjave ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca da Hrvatska ne dostavlja BiH dokumente vezane za studiju o utjecaju na okoliš zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i da tako pokušava izbjeći reakciju BiH.

Ambasador ističe kako je koncem prošlog mjeseca Hrvatska diplomatskim putem obavijestila BiH o aktuelnom provođenju postupka određivanja sadržaja studije o utjecaju na okoliš zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Član Pravnog tima BiH za Trgovsku goru Nemanja Galić, rekao je da je Hrvatska prema njegovim saznanjima dostavili notifikaciju za izradu studije utjecaja jučer ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske, koje je kontakt tačka za ESPO konvenciju (procjena uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu op.a.). Galić kaže da je Hrvatskoj strani očigledno trebalo vremena da upute ovu notifikaciju.

“To je kratak dokument u kojem je BiH obaviještena o ovom zahtjevu za izradu Studije utjecaja i pozvana je da učestvuje u tom postupku i da u roku od 30 dana da komentare od prijema notifikacije. Ekspertski i pravni tim će krenuti u analizu ove notifikacije i sadržaja zahtjeva koji su oni poslali, koji ima oko 150 strana”, kaže Galić.

Galić dodaje da će se ocijeniti na sastanku pravnog tima u utorak, koji će se održati u Sarajevu. Pravni tim je dobio nalog od Savjeta ministara BiH kojim je proširena nadležnost da može da radi na implementaciji Strategije i da preduzima radnje iz strategije, koja je završena sredinom prošle godine i od tada se nisu sastajali. Galić kaže da Hrvatska godinama pravi opstrukciju i odlaganje svojih konvencijskih i međunarodnih obaveza.

“Oni su konstantno tvrdili da Trgovska gora, odnosno, kasarna Čerkezovac, nije definitivna lokacija za odlaganje, odnosno skladištenje otpada. I iz tih razloga nisu navodno obavještavali BiH, već da se tek odrediti lokacija. Međutim iz njihovog postupanja je bilo jasno da oni ne razmatraju neku drugu lokaciju. Bilo je ranijih godina drugih lokacija koji su sa svih mogućih aspekata, ali su oni to nekim političkim odlukama, su sveli samo na Trgovsku goru. Na prošlogodišnjem sastanku zajedničke konvencije o skladištenju radioaktivnog otpada, oni su na moja pitanja priznali da je to faktički konačna lokacija, iako nisu u nekim zvaničnim dokumentima ranije nisu htjeli da potvrde”, dodaje Galić.

Galić kaže da je u Beču direktno pitao Hrvatsku stranu šta će se desiti ako studija uticaja na životnu sredinu pokaže da Trgovska gora nije adekvatna lokacija, jer imaju rokove po svojim sporazumima da preuzmu taj otpad rekli: “Pa eto, ne znamo.”

“Oni još uvijek nisu provjerili istraživanja da li je to adekvatno ili nije”, tvrdi Galić.

Koje su posljednje opcije za BiH ako Hrvatska ne odustane od Trgovske Gore?

“Posljednje neke instance jesu neka sudska ili arbitražna instanca, ali to je nešto što su opcije gdje se moraju ispuniti određene pretpostavke da se mogu pokrenuti. Ne mogu se pokrenuti tek tako, nisu to redovni sudovi. Trenutno su nam prvenstvene opcije Komiteti za implementaciju ESPO i Arhuske konvencije koji su se pokazali efikasni kada je u pitanju primoravanje država na ispunjavanje obaveza iz Konvencijama, što se nalazi i u našoj strategiji”, kaže Galić.

On zaključuje da BiH može da se suprotstavi izgradnji ovakvog skladišta, ako bude imala odgovarajuće argumente da to nije prihvatljiva opcija. Kaže da je najbolje rješenje da se ovaj otpad odlaže u Sloveniji gdje je i sam otpad nastao, a Slovenci imaju kapacitet da taj otpad odlažu.

Izvor: www.akta.ba