Home » Evropski parlament rezolucijom osudio Mađarsku
Svijet

Evropski parlament rezolucijom osudio Mađarsku

U rezoluciji, Evropski parlament osuđuje kampanje mađarske vlade protiv EU, kako bi se “skrenula pažnja sa nepoštovanja evropskih vrijednosti i sistemske korupcije”.

To je razlog za zabrinutost oko predsjedavanja EU koje će Mađarska preuzeti 2024. godine.

Tekst o vladavini prava i temeljnim pravima u Mađarskoj i zamrzavanju fondova EU usvojen je sa 442 glasa za, 144 glasa protiv i 33 uzdržana.

Zastupnici su u više navrata izražavali “zabrinutost zbog stanja vrijednosti EU u Mađarskoj, koje su se dodatno pogoršale zbog “namjernih i sistematskih napora Vlade” i uprkos tome što je Parlament aktivirao mehanizam Član 7. Evropski parlament je zabrinut zbog “zakona koji se usvajaju bez dovoljnog parlamentarnog nadzora i javnih konsultacija, kao i zbog zloupotrebe pozivanja na stanje opasnosti, zloupotrebe zaštite zviždača za podrivanje LGBTIQ+ prava i slobode izražavanja i kršenje socijalnih i radnih prava nastavnika”.

Poslanici Evropskog parlamenta pozivaju Vladu da “izbore uskladi s međunarodnim standardima, posebno u svjetlu predstojećih evropskih izbora 2024. godine”.

Osim toga, “godišnji budžet za 2022. je izmijenjen 95 puta Vladinom uredbom”.

Što se tiče predsjedavanja Mađarske EU 2024. godine, traže da se pronađe “odgovarajuće rješenje” za zabrinutost europarlamentaraca i ističu da bi u suprotnom Evropski parlament mogao poduzeti odgovarajuće mjere.