Home » Evropska unija donirala specijaliziranu opremu Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH
BiH

Evropska unija donirala specijaliziranu opremu Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Evropska unija donirala je Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH u Sarajevu opremu u vrijednosti od 170.900 KM, u sklopu kontinuirane podrške razvoju kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini.

Opremu je u četvrtak direktoru Enesu Kariću predao Karel Lizerot, šef Odjela za pravosuđe i unutarnje poslove, migraciju i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u BiH.

– Evropska unija ulaže u izgradnju kapaciteta agencija koje su uključene u odgovor na migracijske tokove u BiH, pa tako i DKPT-a. Naša podrška se nastavlja i u narednom periodu  – izjavio je Lizerot.

Ova oprema uključuje specijaliziranu zaštitnu odjeću i obuću i dio je sveobuhvatne podrške radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, što će značajno olakšati rad policijskih službenika na terenu. Naime, Evropska unija je u martu ove godine za Direkciju donirala deset specijaliziranih terenskih vozila u vrijednosti od 725.000 KM što će pomoći policijskim službenicima da povećaju svoju mobilnost i operativnu efikasnost.

Karić je prezentovao aktivnosti koje su bile usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta Direkcije, kao i aktivnosti obuhvaćene Strateškim planom za razvoj Direkcije koje se odnose na jačanje komunikacije, koordinacije i saradnje kako sa policijskim tijelima u BiH, tako i sa međunarodnim partnerima. Posebno je istakao učešće Direkcije u osiguravanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata gdje pripadnici Direkcije pružaju fizičku zaštitu i aktivno doprinose sigurnosti i kvalitetu života korisnika i zaposlenih.

Karić je naglasio da je navedena donirana oprema od značaja za kvalitetno obavljanje svakodnevnih poslova i zadataka policijskih službenika Direkcije na terenu i u skladu sa prioritetima jačanja materijalno-tehničkih kapaciteta Direkcije.

Kroz projekat „Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u BiH“, EU pruža značajnu podršku Ministarstvu sigurnosti BiH, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji i Sektoru za azil, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH kao i ostalim institucijama i agencijama koje su nadležne za ovaj sektor. Jedna od ključnih komponenti projekta je obezbjeđivanje opreme, izgradnja kapaciteta i stručna pomoć za uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja migracijama i granicom u BiH.

Važna prekretnica u naporima na izgradnji kapaciteta u BiH dogodila se početkom 2022. godine kada je sigurnost u Privremenim prihvatnim centrima u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu zvanično predata Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH. Ovaj prijenos odgovornosti na državu dio je šire inicijative koju podržava EU, a uz podršku IOM-a, a ona uključuje jačanje državnog odgovora na mješovite migracije kroz nabavku neophodne opreme i jačanje kapaciteta odgovornih institucija.

IOM nastavlja podržavati veću ulogu države u upravljanju mješovitim migracijskim tokovima, postepenim prijenosom odgovornosti za prijem i pružanje pomoći sa fokusom na zaštitu ljudskih prava za sve migrante.

Zahvaljujući finansijskoj podršci EU, od 2018. godine u BiH su uspostavljeni privremeni prihvatni centri i njihovo funkcionisanje se kontinuirano podržava, sa IOM-om kao vodećim partnerom u projektu. Za migrante koji borave u BiH, obezbjeđuju se hrana i voda, sanitarije, odjeća, usluge psihološkog savjetovanja i obrazovanja, kao i integrisan, pravedan, efikasan i transparentan sistem zdravstvenih usluga.

Evropska unija ostaje predana podršci Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima u zemlji. Zajedničkim naporima i kontinuiranom podrškom, EU ima za cilj osigurati dobrobit i zaštitu migranata uz podržavanje vodeće uloge države u odgovoru na migracijske tokove, te održiva rješenja. Projekat implementira IOM u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om i UNFPA-om, saopćeno je iz IOM-a.