Home » CIK odbio ovjeru kandidature Zlatana Begića iz reda Ostalih za rukovodstvo Federacije BiH
BiH

CIK odbio ovjeru kandidature Zlatana Begića iz reda Ostalih za rukovodstvo Federacije BiH

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku kojom se odbija ovjera kandidature Zlatana Begića Kluba ostalih Doma naroda Parlamenta FBiH.

Za odluku je glasalo četvero članova CIK, dok su tri bila protiv. Ova odluka donesena je na drugoj sjednici CIK-a jer na prethodnoj sjednici nije mogla biti donesena odluka sa omjerom glasova 4:3.

Dom naroda Parlamenta FBiH 30.01. dostavio je CIK-u akt i obrasce za kandidata Zlatana Begića iz reda ostalih. Prijedlog službe je bio da se odbije ovjera kandidature Zlatana Begića kojeg su kandidirali delegati Kluba ostalih Doma naroda.

Predsjednik CIK-a Suad Arnautović kazao je da shodno amandmanu 120 na Ustav FBiH, a na osnovu člana 9 tačka 13 Izbornog zakona BiH pasivno biračko pravo glasi da za predsjednika/potpredsjednika mogu se kandidirati samo pripadnici konstituvnih naroda.

On je podsjetio da postoji presuda Ustavnog suda BiH ali da ona nije implementirana. Sistemska diskriminacija prema biračima u oba entiteta i dalje traje, napomenuo je Arnautović.

Članica CIK-a Irena Hadžiabdić je kazala da je postignuta saglasnost na Kolegiju da se ova prijava mora vratiti.

– Moramo biti oprezni kada uskraćujemo pravo na kandidiranje. Jedan od osnovnih principa je da se uvijek podaci iz prijave koji su nepravilni ili nedostaju moraju vratiti na uređenje. Ovdje imamo prijavu kluba ostalih. Ova prijava sadrži imena i prezimena delegata kluba ostalih i sadrži lične podatke Zlatana Begića. Nemamo treći dio izjavu kandidata da on tu kandidaturu i prihvaća. Ne znam kako se izjašnjava njihov kandidat. Moj prijedlog je da se ovo vrati na uređenje i da se nedostaci otklone u roku od 48 sati – kazala je Hadžiabdić na prvoj sjednici.

Arnautović je kazao da je riječ o neotklonjivim nedostacima.

Vanja Bjelica Prutina, članica CIK-a složila se sa stavom Hadžiabdić.

Član CIK-a Ahmet Šantić je kazao da nema razloga da se usporava proces konstituisanja vlasti, te da Zlatan Begić nije imao zakonsko pravo kandidature.

– Ispunjeni su uslovi da možemo donjeti odluku da kandidatura Begića ne ispunjava uslove i kao takvu je treba odbiti.

Član CIK-a Željko Bakalar kazao je da je ustavna i zakonska postavka u FBiH i RS jasna.

– FBiH ne može imati predsjednika ili dopredsjednika koji se ne izjašnjava kao pripadnik konstitivnih naroda. Bilo kakvo vraćanje na uređenje ne može dovesti do toga da ovaj kandidat bude ovjeren za ovu utrku. Kandidiran je od skupine koja nije definirana uopšte, nema opcije da može biti iz reda ostalih. Odbijanje ovjere je nešto što ja podržavam – kazao je Bakalar.

Hadžiabdić je ponovila stav da iz materijala koji je pred njima ne vide kako se kandidat izjašnjava.

Jovan Kalaba je kazao da je Begića predložila grupa od tri delegata, a zakon jasne kaže da to treba biti grupa od 11 delegata.

Vlado Rogić kazao je da to nije kandidatura za potpredsjednika/predsjednika FBiH već nerazumljiv akt.

– Dogovorili smo se da vratimo jednu obavijest Domu naroda da on ne ispunjava uslove za kandidaturu. To nije kandidatura, po svojoj prirodi nerazumljiv akt. Predsjednik i potpredsjednici dolaze iz konstitutivnih naroda – kazao je Rogić.