Home » BiH: Uskoro zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu
BiH

BiH: Uskoro zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu

Na nekoj od narednih sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebale bi se naći izmjene Zakona o PDV-u, kojim bi se donatori hrane za potrebe narodnih kuhinja oslobodili od PDV-a.

Uz ovaj zakon predložen je i dokument koji se odnosi na moralne prinicipe rada humanitarnih organizacija, kojim se žele spriječiti zloupotrebe u radu humanitarnih organizacija i sankcionisati njihove počinioce.

Oslobađanje donacija hrana od PDV kako bi se kompanije motivisale da više doniraju hrane je neophodno kao i sprečavanje zloupotrba donacija.

Ovo je tema od životne važnosti za oko 20 posto porodica u Bosni i Hercegvoini kažu iz fondacije Mozaik koja je inicirala ovo pitanje jer godišnje se uništi više od 400 tona hrane a mnogo ljudi je u potrebi.

Cilj je izraditi transparentno rješenja kako bi ovaj problem bio sistemski i na održiv način riješen.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović, kaže da se ovdje radi o najugroženijim i donacijama hrane, te se stoga prije upućivanja Zakona na usvajanje u Parlament žele otkloniti sve nedoumice i nejasnoće kako bi se znalo kako postupati.