Home » BiH i Egipat uređuju pitanja suradnje u turizmu​
Ekonomija

BiH i Egipat uređuju pitanja suradnje u turizmu​

Za provođenje ovog memoranduma bit će formirana zajednička radna skupina za turizam.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o suradnji u području turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat.

Memorandumom se planira niz aktivnosti koje će biti provedene radi povećanja turističkog prometa i olakšanja putnih aranžmana dviju zemalja. Te aktivnosti uključuju poticanje turističkih i putničkih agencija u obje zemlje dа organiziraju turističke programe, da zajednički organiziraju seminare, sajmove, festivale, izložbe, razmjenu informacija i eksperata u oblasti turizma, kao i da razmotre mogućnosti zajedničke suradnje za investiranje u sektor turizma.

Za provođenje ovog memoranduma bit će formirana zajednička radna skupina za turizam.

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o suradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat bit će dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Izvor: www.akta.ba