Home » AVP rijeke Save – Do 2050. godine ne bi trebali imati problema sa snabdijevanjem pitkom vodom
BiH

AVP rijeke Save – Do 2050. godine ne bi trebali imati problema sa snabdijevanjem pitkom vodom

Globalno zagrijavanje i klimatske promjene su uticale da se i Bosna i Hercegovina sve češće bori s ekstremima – od dugih sušnih perioda do intenzivnih padavina. Odnosi se to naročito na noviji period, odnosno početak 21. stoljeća.

Zbog navedenog i pojave sve veće hidrološke neravnomjernosti te ekstremnih hidroloških događaja, a radi trenutnih i budućih projekata koji su od izuzetne važnosti, Agencija za vodno područje rijeke (AVP) Save je izvršila inoviranje Hidrološke studije sliva rijeke Save u Federaciji BiH – za najvažnije stanice koje su u nadležnosti te agencije.

Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH od augusta 2021. do augusta 2022. godine, zabilježene su vrijednosti vodostaja i proticaja koje su blizu historijskih minimuma ili su čak i rekordno niske, kazali su Feni u Agenciji za vodno područje rijeke Save.

Raspoloživi podaci potvrđuju da se trenutno ne eksploatiše više vode nego što dozvoljavaju bilansne rezerve.

Prilikom pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH za period 2022-2027. godina, Agencije za vodno područje rijeke Save uradila je i Studiju dugoročnog vodosnabdijevanja ovog područja.

Prema dobivenim rezultatima, do 2050. godine vodno područje rijeke Save u FBiH ne bi trebalo da ima problema sa snabdijevanjem pitkom vodom, ističu iz AVP-a.

Od 2017. godine, kada su počele aktivnosti na uspostavi monitoringa podzemnih voda do danas, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je širiti mrežu pijezometara (sprava za mjerenje stišljivosti – kompresivnosti tečnosti).

U 20 izvedenih pijezometara ugrađena je mjerna oprema (sonde sa integriranom opremom i kablovi za prijenos podataka) te se nivoi i temperatura podzemnih voda redovno prate na ovih 20 lokaliteta.

Podaci se prikupljaju automatski i pohranjuju u Informacioni sistem voda. Sirovi podaci se naknadno obrađuju i publiciraju u hidrološkim godišnjacima.

Također, neobrađeni podaci sa automatskih stanica dostupni su na mjesečnom nivou na web-stranici Agencije www.voda.ba. Monitoring podzemnih voda se vrši za potrebe upravljanja vodama, a podaci pijezometara su od neprocjenjive važnosti za kvalitetnije korištenje, zaštitu i upravljanje vodnim tijelima podzemnih voda.

Međutim, treba imati u vidu da rezerve pitke vode nisu neiscrpne. Racionalna potrošnja odnosno održivo korištenje podzemnih voda te eliminacija svih pritisaka i izvora zagađenja – samo su dio mjera kojima možemo održati dobro stanje ovih voda, ističu iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Nedavno je britanski The Independent objavio tekst u kojem je prenio upozorenje naučnika kako je Evropa na ivici katastrofe jer zalihe podzemnih voda presušuju.

Tokom ljetnih mjeseci 2018. i 2019. godine u srednjoj Evropi je vladala velika nestašica vode. Od tada nije bilo značajnog porasta nivoa podzemnih voda, koji su ostali konstantno niski, naveo je britanski list.

Teška suša šteti prirodnim staništima, utiče na poljoprivredu i stvara velike nestašice energije, otkrila je nova studija, a posljedice te dugotrajne suše bile su evidentne u Evropi tokom ljeta 2022.

Suha riječna korita i sporo nestajanje stajaćih voda ozbiljno su utjecali i na prirodu i na ljude. Brojne vodene vrste izgubile su svoja staništa, dok je suho tlo uzrokovalo mnoge probleme poljoprivredi, upozoreno je u studiji.