Home » Agencija FMC uspostavila sistem FUK u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora
Ekonomija

Agencija FMC uspostavila sistem FUK u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora

Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju “FMC” Sarajevo je uspješno realizirala aktivnosti na FUK-a u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora.

Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju “FMC” Sarajevo je slijedom ugovorne saradnje uspješno realizirala aktivnosti na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora.

“Saradnja sa koordinatorom za FUK i imenovanim timom za FUK bila je na visokom nivou na obostrano zadovoljstvo”, kazali su iz FMC-a.

Primopredaja dokumentacije koja obuhvata Mapu procesa, Registar rizika i Strategiju upravljanja rizicima, izvršena je 19.01.2023.

Inače, Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju “FMC” Sarajevo na području Bosne i Hercegovine predstavlja prepoznatljivu i respektabilnu agenciju iz oblasti pružanja usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

“Naši stručni kadrovi bili su angažirani na projektima uspostave sistema FUK u Parlamentarnoj skupštini BiH, Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH, desetinama ministarstava, jedinicama lokalne samouprave i javnim poduzećima”, poručili su.

“Uspostavu sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) radimo u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima na nivou institucije, a koji predstavljaju osnov za mapiranje i realizaciju poslovnih procesa i procedura zadovoljavanjem strukture poslovnog procesa koja podrazumijeva izradu Obrasca procesa i Dijagrama toka aktivnosti. Na osnovu uspostavljene Mape procesa, odnosno utvrđenih rizika u poslovnim procesima, pristupa se izradi Registra rizika i Strategije upravljanja rizicima”, istakli su iz ove agencije.

Izvor: www.akta.ba